Skolskjuts

Elever som går i grundskolan och har långt mellan hemmet och skolan kan ha rätt till skolskjuts. Här kan du läsa mer om ansökan och se avgångstider för skolbussar inom Tomelilla kommun.

Ansökan om skolskjuts

Ansökan om skolskjuts sker i samband med att du ansöker om skolplacering till förskoleklass via e-tjänst eller blankett. Läs mer om skolvalet och ansök här:

Skolval till förskoleklass

För ansökan om skolskjuts eller byte av skolskjuts under skolans gång, vänd dig i första hand till Tomelilla direkt.

Telefon: 0417-180 00
E-post: kommun@tomelilla.se

Regler för skolskjuts

Rätt till skolskjuts
För att ha rätt till skolskjuts i Tomelilla kommun ska eleven vara folkbokförd i kommunen. Avståndet mellan elevens hem och skola ska även vara längre än följande:

 • För elev i årskurs F–1: 2 km
 • För elev i årskurs 2: 2,5 km
 • För elev i årskurs 3–6: 3 km
 • För elev i årskurs 7–9: 4 km

Beviljan av skolskjuts

 • Skolskjuts beviljas till närmaste skola.
 • Elev som har växelvis boende inom kommunen får ansöka om eventuell skolskjuts från den plats där eleven inte är folkbokförd.
 • Elev som väljer skola i annat upptagningsområde i kommunen än där den bor, skola i annan kommun och friskola kan själv få ordna skolskjuts. För elever i anpassad grundskola anordnas särskild skolskjuts.
 • Skolskjuts beviljas till Tryde friskolas elever.

Ansvar för eleverna

 • Föräldrarna har ansvaret för eleven på vägen från hemmet till skolan eller busshållplatsen.
 • Chauffören ansvarar för ordningen och säkerheten i bussen.
 • Alla elever ska använda bilbälte.
 • Skolan ansvarar för eleven när den väntar på skolan för hemtransport.

Skolskjuts vid skada eller sjukdom
Vid behov av skolskjuts vid skada eller sjukdom, kontakta Tomelilla direkt. Bedömning görs efter uppvisande av läkarintyg.

Telefon: 0417-180 00
E-post: kommun@tomelilla.se

Medåkande kompisar
Storleken på bussarna är anpassade efter hur många elever som är beviljade skolskjuts. Därför har inte kompisar rätt att följa med, utan enbart den elev som är berättigad till aktuell skolskjuts.

Övrigt
Pulkor, tefat och sparkcyklar är inte tillåtet att ta med på bussen. Det är inte heller tillåtet att äta och dricka i bussen.

Inställd skolskjuts

Inga elever bör vänta mer än 15 minuter efter ordinarie avgångstid för skolskjutsen. Förändringar i skolskjutsarna meddelas via Infomentor.

Tänk på:
Information går endast ut vid förändringar. Skolbussarna går som vanligt om inget meddelande gått ut. Tänk på att ni som vårdnadshavare alltid avgör själva om ni ska skicka iväg era barn med bussen. Om ni som vårdnadshavare beslutar att hålla barnen hemma, ska ni alltid meddela skolan.

Om bussarna av någon anledning inte kommer vid morgonturer är det viktigt att barnen har möjlighet att komma in i sitt hem igen om ni som vårdnadshavare kört till jobbet. Se alltid till att ni har en plan för detta. Man kan till exempel lämna en nyckel med barnet, prata med grannar eller mor- och farföräldrar.

Om bussarna går hem tidigare från skolorna informeras vårdnadshavarna alltid av skolan.

De vårdnadshavare som skjutsar sina barn till skolan på morgonen ansvarar själv för hemtransporten.