Grundskola

I Tomelilla kommun finns flera grundskolor. Här hittar du all information som rör dessa – från skolval till lov och frånvaro.

 • Våra grundskolor

  I Tomelilla kommun finns sex kommunala grundskolor. Tillsammans skapar vi en inkluderande och likvärdig skola för barn mellan 6 och 16 år.

 • Fritidshem

  Har ditt barn behov av omsorg före och efter skoldagen finns det möjlighet att vara på skolans fritidshem. Här kan du läsa mer om kommunens olika fritidshem samt ansöka, ändra eller säga upp plats.

 • Skolval och byte av skola

  Här hittar du information om vad som gäller för ansökan till kommunal grundskola i Tomelilla kommun och hur du önskar ett skolbyte för ditt barn.

 • Skolplikt och närvaro

  Från förskoleklass har alla elever i grundskola och anpassad grundskola skolplikt. Med det följer rättigheter såväl som skyldigheter när det kommer till att ta del av undervisningen.

 • Bedömning och betyg

  Skolan ska främja alla barns och elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att lära.

 • Så styrs grundskolan

  För att kunna garantera alla barn en likvärdig utbildning finns ett stort antal lagar och riktlinjer som handlar om och driver den pedagogiska verksamheten i grundskolan.

 • Anpassad grundskola

  I Tomelilla kommun finns anpassad grundskola på Byavångsskolan årskurs 1–6 och Kastanjeskolan årskurs 7–9. Här är utbildningen och undervisningen anpassad till ditt barns behov och förutsättningar.

 • Ungdomsgruppen

  Ungdomsgruppen har hela Tomelilla kommun som arbetsfält. Vårt arbete har utgångspunkt i socialtjänstlagen och FN:s barnkonvention.