Skolval förskoleklass

Förskoleklassen är obligatorisk och en del av skolplikten. Här varvas lärande med lek och social färdighetsträning, allt för att möjliggöra för övergången från förskola till skola.

Skolplacering

I januari samma år som ditt barn fyller sex år ska du som vårdnadshavare ansöka om skolplacering till ditt barn inför höstterminen när barnet ska börja förskoleklass. Detta gör du via vår e-tjänst med bank-id under den period som ansökan är öppen. Om barnet har två vårdnadshavare görs ansökan enbart av den ena vårdnadshavaren. Den andra vårdnadshavaren bekräftar sedan ansökan i fråga via eget login i e-tjänsten.

I Tomelilla kommun erbjuds förskoleklass och grundskola årskurs 1–6 på Byavångsskolan, Brösarps skola, Lindesborgsskolan, Odenslundsskolan samt Smedstorps skola. Om ditt barn ska gå på en skola i en annan kommun eller en skola som du inte ansökt till via Tomelilla kommuns skolval, är det viktigt att du meddelar oss om det. Det gör du i samma e-tjänst som används för skolval till förskoleklass.

Ansök om skolplacering för läsår 2024–2025

Den digitala ansökan är öppen mellan 13 januari och 27 januari.

Öppet hus

För att underlätta skolvalet till förskoleklass erbjuder våra grundskolor i de flesta fall öppet hus. Vid de här tillfällena får du möjlighet att besöka skolan, träffa lärare och se hur lokalerna ser ut.

Om och när skolorna erbjuder öppet hus under våren 2024, ser du nedan.

Byavångsskolan, Tomelilla

Öppet hus i vår, datum och tid kommer.

Brösarps skola, Brösarp

Håller inte öppet hus i vår, men kontakta gärna rektor för att boka in ett besök.

Lindesborgsskolan, Tomelilla

Öppet hus i vår, datum och tid kommer.

Odenslundsskolan, Onslunda

Öppet hus tisdag 14 maj klockan 17–19.

Smedstorps skola, Smedstorp

Öppet hus måndag 6 maj klockan 16.30–19.00.