Elevhälsa, stödinsatser och försäkringar

Hur arbetar skolan med positiva och trygga lärmiljöer, och vilken hjälp finns att få för barn och unga i behov av stöd?

 • Elevhälsa

  Alla elever har tillgång till elevhälsa. Inom elevhälsan samverkar kuratorer, psykologer, läkare, specialpedagoger och skolsköterskor i syfte att främja en positiv lärmiljö för alla elever i skolan. Läs mer och kom i kontakt här.

 • Stödinsatser i förskola och skola

  Förskolan och skolan har ett ansvar för barn och unga i behov av stöd. De som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver hjälp i sin utveckling ska få detta. Läs mer om olika stödinsatser och om hur ansökan går till.

 • Tilläggsbelopp

  Här kan du som huvudman för fristående förskola, enskild pedagogisk omsorg och skola ansöka om tilläggsbelopp för extraordinära stödinsatser för enskilt barn.

 • Försäkring för barn och elever

  Här kan du läsa om kommunens olycksfallsförsäkring för barn, elever och ungdomar. Ni kan även anmäla er skada, antingen direkt via en webbanmälan eller via en skadeblankett.

 • Mobbning, trygghet och säkerhet

  Mobbning är när någon systematiskt trakasserar en annan person fysiskt eller psykiskt.