Klarspråk

Klarspråk är ett verktyg för att göra myndighetsspråk tillgängligt för alla.

Klarspråk ligger på en nivå där alla kan ta del av texten utan några speciella förkunskaper. Klarspråk förväxlas ofta med lättläst, men lättläst används endast till riktade målgrupper som behöver ett enklare språk.

Enligt språklagen och förvaltningslagen ska offentligt anställda uttrycka sig lättbegripligt. Att få tillgång till information är en rättighet oavsett om man har lässvårigheter eller andra begränsningar. Vårdat, enkelt och begripligt är de tre ord du bör ha med dig för att kunna skriva klarspråk.

Klarspråksrutin

Vår klarspråksrutin handlar om hur vi skriver klarspråk i Tomelilla kommun. Här hittar du stöd och konkreta tips för ditt skrivande. Använd den ofta!

Digital utbildning i klarspråk

I vår utbildning får du lära dig att skriva klarspråk. Utbildning består av två filmer, ett övningshäfte och ett frågeformulär för att testa dina kunskaper. Ladda ner övningshäftet innan du startar utbildningen.

När du har klarat testet kan du skriva ut ett diplom som visar att du är certifierad klarspråksanvändare i Tomelilla kommun.

Har du några frågor om utbildningen så hör gärna av dig till kommunikation@tomelilla.se. Har du problem att logga in, kontakta helpdesk@tomelilla.se

Fördjupa dig i klarspråk!

Här har du möjlighet att fördjupa dig i klarspråk inom tre olika ämnen. Klicka på filmerna för att ta del av fördjupningarna.

  • myndighetsutövning
  • underlag till politiska beslut
  • gott bemötande