Utveckling och innovation

En utvecklings- eller innovationsprocess innebär en förändringsresa, ofta utan karta att utgå från. Men det finns mycket stöd att få i alla delar av resan.

På utvecklingsavdelningen kan vi hjälpa dig som anställd inom kommunkoncernen med att:

  • utveckla idéer
  • utforma projekt och processer
  • finna lämpliga samverkanspartners
  • söka externt finansieringsstöd

Utgå gärna från kommunens pågående projekt och inspireras av vad som redan görs. Använd filterfunktionen och sortera på kategorierna innovationsportföljen, hållbarhetsprojekt eller kommunövergripande projekt.

Vill du testa en anti-pilot?

För att få plats för nya lösningar måste vi samtidigt ta bort och sluta göra sådant som inte fungerar så bra eller som inte behövs längre. Därför kan vi testa att ta bort en arbetsprocess under en kort period genom en så kallad anti-pilot.