Webbplatser

På kommunikationsavdelningen hanterar vi webbplatserna tomelilla.se och tomelilla.se/intranat.

Vem administrerar vad?

Webbplats

Ansvarig avdelning

tomelilla.se

Kommunikationsavdelningen

tomelilla.se/intranat

Kommunikationsavdelningen

minasidor.tomelilla.se Länk till annan webbplats.

Digitaliseringsavdelningen

Att ändra på webben

Verksamheterna ansvarar själva för innehåll som rör deras enheter. Kommunikationsavdelningen hanterar, publicerar och paketerar innehållet på bästa sätt.

Om något på webben behöver ändras eller korrigeras kan du mejla oss på kommunikation@tomelilla.se. På tomelilla.se finns tusentals webbsidor, så glöm inte skicka med webbsidans adress (sidans URL), så går det snabbare för oss att ändra.

Ska du själv göra ändringar på webben måste du följa reglerna för digital tillgänglighet. Läs om det på sidan digital tillgänglighet. Har du inte gjort det tidigare ska du även gå utbildningen i klarspråk.

Tomelilla.se

På vår externa webbplats, tomelilla.se, ska det finnas relevant information för dem som använder våra tjänster. Vi försöker ha ett starkt kundperspektiv, vilket betyder att vi strukturerar innehållet utifrån detta, inte nödvändigtvis efter hur vår organisation är utformad. Webbplatsen är skapad utifrån hur mobil och läsplattor fungerar eftersom vi vet att det är de enheter våra besökare mestadels använder.

Grundinnehållet på webbplatsen ska vara hyfsat konstant och inte behöva ändras alltför ofta. Det är varje verksamhets ansvar att se till att deras information på webbplatsen är korrekt och aktuell. För snabb och föränderlig information använder vi nyheter, driftinformation och sociala medier.

Finns det något du tycker vi borde uppmärksamma som nyhet på kommunens hemsida? Behöver vi göra ändringar av informationen? Ta kontakt med oss!

Intranätet

Intranätet ska göra det enklare för medarbetare i Tomelilla kommun att få tillgång till den information och service som behövs i arbetet. Intranätet är också tänkt att bidra till helhetskänsla, samarbete och gemenskap för kommunens medarbetare. Det är också möjligt att komma åt intranätet från vanliga enheter som mobiltelefoner eller surfplattor.

Tomelilla kommuns intranät är ett så kallat öppet intranät. Det innebär att vem som helst kan gå in och ta del av informationen. Det gör det möjligt för alla som är intresserade att få bättre insyn i vår verksamhet.

Tillgänglighetsredogörelse för intranätet

Intranätet är byggt på ett sådant sätt att det uppfyller samma krav på tillgänglighet som vår externa webbplats tomelilla.se. Den tillgänglighetsredogörelse som finns på tomelilla.se gäller också för intranätet.

Tillgänglighetsredogörelse