Stöd vid beroende

Du behöver inte veta vilken typ av beroendebehandling du behöver när du tar kontakt. Det räcker med att du känner att du vill göra en förändring, så hjälper vi dig vidare.

Öppenvård för vuxna

Kommunens öppenvården vuxen vänder sig till dig över 18 år som behöver stöd och hjälp med din alkohol- och/eller narkotikaproblematik.

Till oss kan du komma oavsett bakgrund när det gäller kön, sexualitet, ålder, nationalitet, religion eller funktionsnedsättning. Här arbetar personer som har goda kunskaper om och erfarenhet av missbruk och beroendebehandling.

Rådgivning och stöd

Känner du oro över dina alkohol- eller drogvanor, kan du på öppenvården få träffa en behandlare för ett antal rådgivande samtal utan att det krävs en utredning via socialsekreterare. Målsättning är att utveckla dina egna möjligheter att leva ett självständigt liv.

Det är inte ovanligt att samtalsstödet räcker för att hejda ett missbruk av till exempel alkohol. En del kan efter vårt stöd hantera en kontrollerad alkoholkonsumtion. Du kan vara anonym och personalen har tystnadsplikt.

Men ibland är missbruket djupare och mer komplext att komma till rätta med. Om ditt behov av stöd är större, kan personalen på öppenvården hjälpa dig att ansöka om ytterligare samtal eller andra insatser hos kommunens socialtjänst.

Andra behandlingar

I första hand är din arbetsgivare ansvarig för att rehabilitera missbruk. Om du saknar arbetsgivare, kan du i stället ansöka om bistånd hos vår socialtjänst.

Socialtjänstens handläggare utreder vilken typ av vård som är lämplig. Dessa utredningar görs i samråd med dig som sökande. Uppgifterna som du lämnar är sekretesskyddade enligt sekretesslagen.

Vissa behandlingar kan vår öppenvård ge, exempelvis:

  • enskilda samtal efter tydlig behandlingsplan.
  • gruppsamtal i exempelvis en kvinnogrupp eller mansgrupp
  • förebyggande av återfall enskilt eller i grupp

Andra behandlingar kan äga rum på ett behandlingshem.

Mariamottagning

Om du är yngre - upp till 25 år gammal - kan du vända dig till vår Mariamottagning.

Läs mer om Maria Skåne sydost Länk till annan webbplats.

Anhörig

Missbruket drabbar hela familjen och därför kan du som lever, eller levt, med någon som missbrukar få hjälp och stöd i en svår situation. Du kan också få stöd av vår öppenvård - se kontaktuppgift ovan.