Djur och bin

Har du eller din granne djur? Eller vill du sätta upp bikupor? Här finns information om vad som gäller för djurskydd, miljötillsyn och bin.

Länsstyrelsen

Länsstyrelsen ansvarar för djurskyddet. För Ystad-Österlenregionens del är det Länsstyrelsen i Skåne län med djurskydds-organisationen i Kristianstad som har ansvaret. Om du misstänker att djur far illa, kontakta länsstyrelsen. Om du vill kan du göra en anmälan anonymt. Om det är akut och du inte kan nå länsstyrelsen, kontakta polisen på telefonnummer 114 14.

Länsstyrelsen Skånes webbplats Länk till annan webbplats.

Ystad-Österlenregionens miljöförbund

Ystad-Österlenregionens miljöförbund ansvarar för miljö- och hälsoskyddstillsynen när det rör störningar från djur, exempelvis i form av ljud och lukt. I Ystad-Österlenregionens miljöförbund ingår Simrishamns, Tomelilla och Ystads kommun. Förbundet är verksamt inom områdena livsmedel, miljö- och hälsoskydd och arbetar till största delen med myndighetsutövning. Om du är störd av till exempel husdjur, skadedjur eller lantbruk är det hit du vänder dig.

Ystad-Österlenregionens miljöförbund Länk till annan webbplats.

Bikupor i tätort

Bin och andra pollinatörer är viktiga för den biologiska mångfalden. Vi uppmuntrar biodling och erbjuder områden där du som privatperson kan ha bikupor på kommunens mark.

Det finns inget regelverk för hur biodling i tätbebyggt område ska hanteras men enligt miljöbalkens är du skyldig att vidta åtgärder för att minimera risken för att skapa olägenhet för människors hälsa.

Vi erbjuder områden där du som privatperson kan ha bikupor på kommunens mark. Områdena är placerade i utkanten av bebyggelse och i närhet till vatten. Det är kostnadsfritt men ett nyttjanderättsavtal ska skrivas mellan dig och kommunen.

Här kan du sätta upp bikupor

Det gulmarkerade på kartorna är områden där du kan ha bikupor på kommunens mark.

Är du intresserad?

Hör av dig till oss om du är intresserad av biodling på någon av ovan platser för att upprätta ett nyttjanderättsavtal. Kontakta kommun@tomelilla.se.

Tips till dig som vill ha bikupor på din fastighet

  • Placera kupor så att binas huvudsakliga flygstråk går över egen tomt eller obebyggd mark.
  • Tänk på inflygningsriktning och flyghöjd, konstruera plank eller plantera en häck som tvingar bina att flyga brant in i kupan för att undvika kollision med människor.
  • Placera bisamhällen så att barn och djur inte kan störa dem. Störningar kan göra bin oroliga och aggressiva. Trafik eller annat buller kan också skapa oro i bisamhällen.
  • Bin behöver ha närhet till vatten. Rent vatten gör också att risken för smitta i ett bisamhälle minskar.
  • Tänk på att du måste anmäla innehav av bisamhälle till Länsstyrelsen.

Läs mer

Biodlarnas webbplats Länk till annan webbplats.

Tomelilla biodlarförening Länk till annan webbplats.

Biodling på Länsstyrelsens webbplats Länk till annan webbplats.