Cisterner

Cisterner för eldningsolja och annat blir med tiden utsatta för miljörelaterade angrepp. Här ser du vad som gäller.

Du som äger en cistern för lagring av eldningsolja, dieselbrännolja, brandfarliga vätskor eller spillolja är ansvarig för att hantering och kontroll sker på rätt sätt.

För cisterner utomhus i mark eller ovan mark måste du låta göra en återkommande kontroll vart tolfte år. För äldre cisterner och rörledningar som saknar tillfredsställande korrosionsskydd är intervallet sex år.

Miljösanktionsavgifter för cisterner gäller från och med den 1 januari 2007. Avgiften ska betalas till staten när verksamhetsutövare inte följer bestämmelser som finns i miljöbalken. För cisternägare är miljö-sanktionsavgiften på mellan 1 000 och 3 000 kronor. Detta gäller exempelvis om man inte har genomfört återkommande kontroll av cisternen inom angivna intervall.

Mer om cisterner på Ystad-Österlenregionens miljöförbund. Länk till annan webbplats.