Ansök om marklov

Du kan ansöka om marklov digitalt via e-tjänst, via e-post eller med pappersblankett. Ditt ärende behandlas fortast via e-tjänst.

Ansök digitalt via e-tjänst

Du ansöker om marklov via vår e-tjänst Söka nytt bygglov, anmälan och andra åtgärder. Där laddar du upp dina handlingar och ritningar som PDF-dokument, en fil för varje handling och ritning. Observera att e-tjänsten kräver bank-id.

Ansök via e-post

Saknar du e-legitimation eller inte vill använda den, så kan du också mejla in dina handlingar till bygg@tomelilla.se. Då kan du först behöva skanna dina handlingar.

Ansök med pappersblankett

För dig som vill söka marklov via pappersblankett, kontakta Tomelilla direkt. Vi föredrar dock digitala handlingar och att kommunicera digitalt. Då blir handläggningen snabbare och effektivare. Du som ändå väljer pappersblankett ska skicka din bygglovsansökan tillsammans med handlingar till:

Tomelilla kommun
Byggnadsnämnden
Gustavs Torg 16
273 80 Tomelilla

Du kan också lämna in dina pappershandlingar direkt till receptionen i kommunhuset i Tomelilla.

Här ser du vilka handlingar du behöver bifoga med din ansökan.

Tips!
Är din ansökan korrekt ifylld, med rätt information och rätt handlingar, går ditt ärende snabbare att handlägga. Allra fortast går det via e-tjänsten Länk till annan webbplats..