Söka bygglov – vad vill du göra?

Ska du måla om huset? Bygga en friggebod? Eller sätta upp solceller? Tänk på att det kan krävas bygglov, rivningslov, marklov eller anmälan innan du kan påbörja ditt projekt. Här ser du om det du vill göra är bygglovspliktigt. Här står också hur du ansöker och vilka handlingar du i så fall behöver skicka in till oss.

Krav på varsamhet när du ändrar på en byggnad

I plan- och bygglagen finns ett varsamhetskrav. Det innebär att alla ändringar du gör på byggnad måste utföras varsamt, så att du tillvaratar byggnadens värden och kvaliteter. Kravet gäller både invändigt och utvändigt, och kravet gäller oavsett om åtgärden du vill göra är bygglovspliktig eller kräver anmälan. Läs mer på Boverket.se Länk till annan webbplats.

Attefallshus (komplementbostadshus)

Här ser du om vad som gäller om du vill bygga ett komplementbostadshus som uppfyller reglerna för attefallsåtgärder.

Detta är ett komplementbostadshus

Ett komplementbostadshus får ha en maximal taknockshöjd på 4 meter och en maximal area på 30 m². Det ska vara inrett som en självständig bostad som kan användas för permanent bruk och även hyras ut som boende. Ska byggnaden inte användas för permanent bruk kallas den för komplementbyggnad.

Behövs bygglov för komplementbostadshus?

Nej, du behöver inget bygglov för att bygga ett komplementbostadshus som följer reglerna för attefallsåtgärder för nybyggnad Länk till annan webbplats.. I stället ska du göra en anmälan.

Undantag! Bygglov behövs däremot om komplementbostadshuset ska uppföras vid byggnader, eller inom bebyggelseområden, som är särskilt värdefulla.

Dessa handlingar ska du skicka in med din anmälan

Ritningarna måste visa hur komplementbostadshuset kommer att se ut när det är färdigbyggt. Läs mer om generella krav på ritningarnas kvalitet här.

 • Situationsplan i skala 1:500 där du ritat in byggnadens storlek i meter och placering på tomten. Exempel på situationsplan Pdf, 628.7 kB.
 • Planritning i skala 1:100 där du ritar in väggtjocklek, fönster- och dörröppningar, rumsfunktioner, och hur du har tänkt inreda och visa att det är tillgängligt. Exempel på planritning (innehåller även fasadritning och sektionsritning) Pdf, 465.4 kB.
 • Fasadritning i skala 1:100 där du ritar in hur byggnadens fasad ser ut utifrån, med marknivå. Se exempel för planritning!
 • Sektionsritning i skala 1:100 där du ritar byggnaden i genomskärning och visar rumshöjden. Se exempel för planritning!
 • Konstruktionsritning i skala 1:50 med en detaljerad beskrivning av konstruktionen. Du ska redovisa dimensioner, ingående material och allmänna föreskrifter.
 • Redovisning av byggnadens U-värde
 • Ritningar över värme, ventilation och vatten
 • Förslag till kontrollplan
 • Brandskyddsbeskrivning

Behöver du en kontrollansvarig?

Ja, vanligen behöver du en kontrollansvarig för att bygga ett Attefallshus som komplementbostadshus. Läs mer om kontrollansvarig på Boverket.se. Länk till annan webbplats.

Så här anmäler du ditt bygge

E-tjänst: Ditt ärende handläggs snabbast och effektivast om du anmäler digitalt via vår e-tjänst. Där laddar du upp dina handlingar och ritningar som PDF-dokument, en fil för varje handling och ritning. Observera att e-tjänsten kräver bank-id.

E-post: Du kan självklart också mejla in dina handlingar till bygg@tomelilla.se. Då kan du först behöva skanna dina handlingar.

Pappersblankett: För dig som vill anmäla via pappersblankett, kontakta Tomelilla direkt. Vi föredrar dock digitala handlingar och att kommunicera digitalt. Då blir handläggningen snabbare och effektivare. Du som ändå väljer pappersblankett ska skicka din anmälan tillsammans med handlingar till:

Tomelilla kommun
Byggnadsnämnden
Gustavs torg 16
273 80 Tomelilla

Du kan också lämna in dina pappershandlingar direkt till receptionen i kommunhuset i Tomelilla.

Processen för en anmälan

Ska du bygga ett nytt komplementbostadshus som ryms inom reglerna för attefallsregler ser processen för ditt ärende ut så här:

Processen steg för steg för en bygganmälan.

Vad kostar det?

Anmälan för ett attefallshus som komplementbyggnad kostar ungefär 6 800 kronor. Om det krävs tekniskt samråd kostar det cirka 12 900 kronor. Läs mer om avgifter för bygglov.

Handläggningstid

Vårt mål är att bevilja startbesked inom fyra veckor från att ärendet har kommit in och är komplett. Ärendet är komplett när alla tekniska handlingar har lämnats in eller reviderats efter kontakt med byggnadsinspektör eller handläggare från bygglovsenheten.

Attefallshus (komplementbyggnad)

Här ser du om vad som gäller om du vill bygga en komplementbyggnad som uppfyller reglerna för attefallsåtgärder.

Detta är en komplementbyggnad

En komplementbyggnad får ha en maximal taknockshöjd på 4 meter och en maximal area på 30 m². Det kan vara ett garage, ett förråd eller ett uterum som inte används för permanent bruk. Byggnaden får inte vara ett komplementbostadshus.

Behövs bygglov för komplementbyggnad?

Nej, du behöver inget bygglov för att bygga en komplementbyggnad som följer reglerna för attefallsåtgärder för nybyggnad Länk till annan webbplats.. I stället behöver du i de flesta fall göra en anmälan. Bor du utanför detaljplanerat område (vilket du ser i vår kommunkarta Länk till annan webbplats.), eller sammanhållen bebyggelse, behöver du inte göra någon anmälan.

Undantag! Bygglov behövs däremot om komplementbyggnaden ska uppföras vid byggnader, eller inom bebyggelseområden, som är särskilt värdefulla.

Dessa handlingar ska du skicka in med din anmälan

Ritningarna måste visa hur komplementbyggnaden kommer att se ut när den är färdigbyggd. Läs mer om generella krav på ritningarnas kvalitet här.

 • Situationsplan i skala 1:500 där du ritat in byggnadens storlek i meter och placering på tomten. Exempel på situationsplan Pdf, 628.7 kB.
 • Planritning i skala 1:100 där du ritar in väggtjocklek, fönster- och dörröppningar, rumsfunktioner, och hur du har tänkt inreda och visa att det är tillgängligt. Exempel på planritning (innehåller även fasadritning och sektionsritning) Pdf, 465.4 kB.
 • Fasadritning i skala 1:100 där du ritar in hur byggnadens fasad ser ut utifrån, med marknivå. Se exempel för planritning!
 • Sektionsritning i skala 1:100 där du ritar byggnaden i genomskärning och visar rumshöjden. Se exempel för planritning!
 • Konstruktionsritning i skala 1:50 med en detaljerad beskrivning av konstruktionen. Du ska redovisa dimensioner, ingående material och allmänna föreskrifter.
 • Eventuell brandskyddsbeskrivning
 • Förslag till kontrollplan.

Behöver du en kontrollansvarig?

Oftast behöver du inte någon kontrollansvarig när du bygger ett Attefallshus som en komplementbyggnad. Läs mer om kontrollansvarig på Boverket.se. Länk till annan webbplats.

Så här anmäler du ditt bygge

E-tjänst: Ditt ärende handläggs snabbast och effektivast om du anmäler digitalt via vår e-tjänst. Där laddar du upp dina handlingar och ritningar som PDF-dokument, en fil för varje handling och ritning. Observera att e-tjänsten kräver bank-id.

E-post: Du kan självklart också mejla in dina handlingar till bygg@tomelilla.se. Då kan du först behöva skanna dina handlingar.

Pappersblankett: För dig som vill anmäla via pappersblankett, kontakta Tomelilla direkt. Vi föredrar dock digitala handlingar och att kommunicera digitalt. Då blir handläggningen snabbare och effektivare. Du som ändå väljer pappersblankett ska skicka din anmälan tillsammans med handlingar till:

Tomelilla kommun
Byggnadsnämnden
Gustavs torg 16
273 80 Tomelilla

Du kan också lämna in dina pappershandlingar direkt till receptionen i kommunhuset i Tomelilla.

Processen för en anmälan

Ska du bygga en ny komplementbyggnad som ryms inom reglerna för attefallsregler ser processen för ditt ärende ut så här:

Processen steg för steg för en bygganmälan.

Anmälan för attefallshus som komplementbyggnad är ett enkelt ärende utan behov av några samråd eller besök.

Vad kostar det?

Anmälan för ett attefallshus som komplementbostadshus kostar ungefär 6 150 kronor. Läs mer om avgifter för bygglov.

Handläggningstid

Vårt mål är att bevilja startbesked inom fyra veckor från att ärendet har kommit in och är komplett. Ärendet är komplett när alla tekniska handlingar har lämnats in eller reviderats efter kontakt med byggnadsinspektör eller handläggare från bygglovsenheten.

Då kan du behöva fler tillstånd

Planerar du att anlägga en ny in- och utfart eller, ändra en befintlig, behöver du ett godkännande från teknik och service på Tomelilla kommun.

Attefallstillbyggnad

Här ser du om vad som gäller om du vill göra en tillbyggnad som uppfyller reglerna för attefallsåtgärder.

Detta är en attefallstillbyggnad

En attefallstillbyggnad får vara högst 15 m² och minst 4,5 meter från tomtgränsen, om inte grannen medger kortare. Tillbyggnaden får inte överstiga bostadshusets taknockshöjd och du får heller inte ha gjort några andra attefallstillbygnader tidigare på bostadshuset.

Behövs bygglov för attefallstillbyggnad?

Nej, du behöver inget bygglov för att göra en tillbyggnad som följer reglerna för attefallsåtgärder för nybyggnad Länk till annan webbplats.. I stället behöver du i de flesta fall göra en anmälan. Bor du utanför detaljplanerat område (vilket du ser i vår kommunkarta Länk till annan webbplats.), eller sammanhållen bebyggelse, behöver du inte göra någon anmälan.

Undantag! Bygglov behövs däremot om attefallsbyggnaden ska uppföras på byggnader, eller inom bebyggelseområden, som är särskilt värdefulla.

Dessa handlingar ska du skicka in med din anmälan

Ritningarna måste visa hur tillbyggnaden kommer att se ut när den är färdigbyggd. Läs mer om generella krav på ritningarnas kvalitet här.

 • Situationsplan i skala 1:500 där du ritat in byggnadens storlek i meter och placering på tomten. Exempel på situationsplan Pdf, 628.7 kB.
 • Planritning i skala 1:100 där du ritar in väggtjocklek, fönster- och dörröppningar, rumsfunktioner, och hur du har tänkt inreda och visa att det är tillgängligt. Exempel på planritning (innehåller även fasadritning och sektionsritning) Pdf, 465.4 kB.
 • Fasadritning i skala 1:100 där du ritar in hur byggnadens fasad ser ut utifrån, med marknivå. Se exempel för planritning!
 • Sektionsritning i skala 1:100 där du ritar byggnaden i genomskärning och visar rumshöjden. Se exempel för planritning!
 • Foto på befintlig byggnad
 • Eventuell­ brandskyddsbeskrivning

Ska tillbyggnaden bli en del av bostaden, som vardagsrum eller badrum, så måste du även lämna in följande:

 • Konstruktionsritning i skala 1:50 med en detaljerad beskrivning av konstruktionen. Du ska redovisa dimensioner, ingående material och allmänna föreskrifter.
 • Redovisning av tillbyggnadens energianvändning
 • Ritningar över värme, ventilation och eventuellt vatten
 • Förslag till kontrollplan

Behöver du en kontrollansvarig?

Är tillbyggnaden är ett uterum behöver du inte någon kontrollansvarig. Men ska attefallstillbyggnaden bli en del av bostaden, som ett kök eller badrum, behöver du en kontrollansvarig. Läs mer om kontrollansvarig på Boverket.se. Länk till annan webbplats.

Så här anmäler du ditt bygge

E-tjänst: Ditt ärende handläggs snabbast och effektivast om du anmäler digitalt via vår e-tjänst. Där laddar du upp dina handlingar och ritningar som PDF-dokument, en fil för varje handling och ritning. Observera att e-tjänsten kräver bank-id.

E-post: Du kan självklart också mejla in dina handlingar till bygg@tomelilla.se. Då kan du först behöva skanna dina handlingar.

Pappersblankett: För dig som vill anmäla via pappersblankett, kontakta Tomelilla direkt. Vi föredrar dock digitala handlingar och att kommunicera digitalt. Då blir handläggningen snabbare och effektivare. Du som ändå väljer pappersblankett ska skicka din anmälan tillsammans med handlingar till:

Tomelilla kommun
Byggnadsnämnden
Gustavs torg 16
273 80 Tomelilla

Du kan också lämna in dina pappershandlingar direkt till receptionen i kommunhuset i Tomelilla.

Processen för en anmälan

Ska du göra en tillbyggnad som ryms inom reglerna för attefallsåtgärder ser processen för ditt ärende ut så här:

Processen steg för steg för en bygganmälan.

Anmälan för en attefallstillbyggnad är ett enkelt ärende utan behov av några samråd eller besök.

Vad kostar det?

Anmälan för en attefallstillbyggnad kostar ungefär 7 400 kronor. Krävs det ett tekniskt samråd blir kostnaden cirka 14 150 kronor. Läs mer om avgifter för bygglov.

Handläggningstid

Vårt mål är att bevilja startbesked inom fyra veckor från att ärendet har kommit in och är komplett. Ärendet är komplett när alla tekniska handlingar har lämnats in eller reviderats efter kontakt med byggnadsinspektör eller handläggare från bygglovsenheten.

Balkong

Här ser du om vad som gäller om du vill bygga en balkong på ditt hus.

Bor du i ett detaljplanerat område är det detaljplanen som styr hur ditt hus får se ut. Här hittar du alla detaljplanerade områden i kommunkartan. Länk till annan webbplats.

Behövs bygglov för balkong?

Balkong på en- eller tvåbostadshus

Du behöver inget bygglov för att bygga en liten balkong på ett en- eller tvåbostadshus inom ett detaljplanerat område. Balkongtillbyggnaden får inte placeras närmare tomtgränsen än 4,5 meter, om inte dina berörda grannar godkänt annat. Balkongen får aldrig placeras närmre än 4,5 meter från gräns mot väg, gata eller park utan bygglov.

Du måste däremot söka bygglov om du vill bygga en balkong på byggnader, eller inom bebyggelseområden, som är särskilt värdefulla.

Mer information på Boverket.se. Länk till annan webbplats.

Balkong på flerbostadshus

Du behöver bygglov för att bygga balkong på ett flerbostadshus.

Glasa in befintlig balkong

Bygglov krävs också om du vill du glasa in en redan befintlig balkong. Här hittar du information om hur du gör.

Dessa handlingar ska du skicka in med din ansökan (gäller flerbostadshus)

Ritningarna måste visa hur tillbyggnaden kommer att se ut när den är färdigbyggd. Läs mer om generella krav på ritningarnas kvalitet här.

Inför startbeskedet behövs även:

 • Konstruktionsritning i skala 1:50 med en detaljerad beskrivning av konstruktionen.
 • Förslag till kontrollplan.

Behöver du en kontrollansvarig?

Beroende på balkongens storlek och komplexitet kan du behöva en kontrollansvarig. Läs mer om kontrollansvarig på Boverket.se. Länk till annan webbplats.

Så här ansöker du om bygglov för ditt bygge

E-tjänst: Ditt ärende handläggs snabbast och effektivast om du anmäler digitalt via vår e-tjänst. Där laddar du upp dina handlingar och ritningar som PDF-dokument, en fil för varje handling och ritning. Observera att e-tjänsten kräver bank-id.

E-post: Du kan självklart också mejla in dina handlingar till bygg@tomelilla.se. Då kan du först behöva skanna dina handlingar.

Pappersblankett: För dig som vill ansöka via pappersblankett, kontakta Tomelilla direkt. Vi föredrar dock digitala handlingar och att kommunicera digitalt. Då blir handläggningen snabbare och effektivare. Du som ändå väljer pappersblankett ska skicka din ansökan tillsammans med handlingar till:

Tomelilla kommun
Byggnadsnämnden
Gustavs torg 16
273 80 Tomelilla

Du kan också lämna in dina pappershandlingar direkt till receptionen i kommunhuset i Tomelilla.

Processen för en ansökan

Ska du bygga en balkong ser processen för ditt ärende ut så här:

Bygglovsprocessen för enkla ärenden som balkong, med bygglovsbeslut, startbesked och slutbesked.

Vad kostar bygglov för balkong?

Bygglov för balkong kostar ungefär 7 000 kronor. Läs mer om avgifter för bygglov.

Handläggningstid

Vårt mål är att du ska få beslutet inom tio veckor från att vi har fått in din ansökan och den är komplett. Ärendet är komplett när alla tekniska handlingar har lämnats in eller reviderats efter kontakt med byggnadsinspektör eller handläggare från bygglovsenheten.

Bastu

Här ser du om vad som gäller om du vill bygga en bastu i ditt hus eller i en tillbyggnad/ny byggnad.

Behövs bygglov för bastu?

Nej, du behöver inte bygglov för att inreda en bastu i en befintlig byggnad.

Ja, det krävs däremot bygglov om du ska bygga en ny byggnad, eller en tillbyggnad, som ska innehålla en bastu. Här finns information om du vill bygga nytt eller bygga till:

Ska du bygga en vedeldad bastu krävs en anmälan för att installera kamin eller eldstad.

Bygga ut huset

Här ser du om vad som gäller om du vill bygga ut ditt hus.

Detaljplanen för ditt område styr hur du får bygga på just din tomt. Här hittar du detaljplanen för din fastighet via kommunkartan. Länk till annan webbplats.

Behövs bygglov för att bygga ut huset?

Ja, i regel behövs bygglov för att bygga ut ett hus. Men det finns undantag.

Undantag:

Dessa handlingar ska du skicka in med ansökan

Ritningarna måste visa hur tillbyggnaden kommer att se ut när det är färdigbyggt. Läs mer om generella krav på ritningarnas kvalitet här.

Inför startbeskedet behövs även:

 • Konstruktionsritning i skala 1:50 med en detaljerad beskrivning av konstruktionen.
 • Redovisning av tillbyggnadens energianvändning
 • Ritningar över värme, ventilation och eventuellt vatten
 • Förslag till kontrollplan
 • Brandskyddsbeskrivning
 • Eventuellt färdigställandeskydd

Behöver du en kontrollansvarig?

Ja, det behövs i regel en kontrollansvarig för att bygga ut ett hus. Läs mer om kontrollansvarig på Boverket.se. Länk till annan webbplats.

Så här ansöker du om bygglov

E-tjänst: Ditt ärende handläggs snabbast och effektivast om du ansöker digitalt via vår e-tjänst. Där laddar du upp dina handlingar och ritningar som PDF-dokument, en fil för varje handling och ritning. Observera att e-tjänsten kräver bank-id.

E-post: Du kan självklart också mejla in dina handlingar till bygg@tomelilla.se. Då kan du först behöva skanna dina handlingar.

Pappersblankett: För dig som vill ansöka via pappersblankett, kontakta Tomelilla direkt. Vi föredrar dock digitala handlingar och att kommunicera digitalt. Då blir handläggningen snabbare och effektivare. Du som ändå väljer pappersblankett ska skicka din ansökan tillsammans med handlingar till:

Tomelilla kommun
Byggnadsnämnden
Gustavs Torg 16
273 80 Tomelilla

Du kan också lämna in dina pappershandlingar direkt till receptionen i kommunhuset i Tomelilla.

Processen för en ansökan

Ska du bygga ut ditt hus ser processen för ditt ärende ut så här:

Processen för bygglov i kronologisk ordning.

Vad kostar bygglov för att bygga ut?

Beroende på hur stor din tillbyggnad är kostar bygglovet 10 000–20 000 kronor. Läs mer om avgifter för bygglov.

Handläggningstid

Vårt mål är att du ska få beslutet inom tio veckor från att vi har fått in din ansökan och den är komplett. Ärendet är komplett när alla tekniska handlingar har lämnats in eller reviderats efter kontakt med byggnadsinspektör eller handläggare från bygglovsenheten.

Extra bostad i enbostadshus (attefallsåtgärd)

Här ser du om vad som gäller om du vill inreda ytterligare en bostad i ett befintligt enbostadshus, förutsatt att det ryms inom reglerna för attefallsåtgärder för ytterligare bostad.

Behövs bygglov för att bygga ytterligare en bostad i ett enbostadshus?

Nej, i de flesta fall behövs inte bygglov. I stället ska du göra en anmälan.

Undantag

 • Det krävs bygglov för att inreda ytterligare bostad i byggnader, eller inom bebyggelseområden som är särskilt värdefulla, om husets exteriör ändras.

Dessa handlingar ska du skicka in med din anmälan

Ritningarna måste visa hur tillbyggnaden kommer att se ut när den är färdigbyggd. Läs mer om generella krav på ritningarnas kvalitet här.

 • Situationsplan i skala 1:500 där du markerar det befintliga enbostadshuset placering på placering på tomten. Exempel på situationsplan Pdf, 628.7 kB.
 • Planritning i skala 1:100 där du ritar in väggtjocklek, fönster- och dörröppningar, rumsfunktioner, och hur du har tänkt inreda och visa att det är tillgängligt. Exempel på planritning (innehåller även fasadritning och sektionsritning) Pdf, 465.4 kB.
 • Fasadritning i skala 1:100 där du ritar in hur byggnadens fasad ser ut utifrån, med marknivå. Se exempel för planritning!
 • Sektionsritning i skala 1:100 där du ritar den nya bostaden i genomskärning och visar rumshöjden. Se exempel för planritning!
 • Ritningar över värme, ventilation och eventuellt vatten
 • Förslag till kontrollplan
 • Brandskyddsbeskrivning

Behöver du en kontrollansvarig?

Ja, i regel behöver du en kontrollansvarig för att inreda ytterligare en bostad i ett enbostadshus. Läs mer om kontrollansvarig på Boverket.se. Länk till annan webbplats.

Så här anmäler du ditt bygge

E-tjänst: Ditt ärende handläggs snabbast och effektivast om du anmäler digitalt via vår e-tjänst. Där laddar du upp dina handlingar och ritningar som PDF-dokument, en fil för varje handling och ritning. Observera att e-tjänsten kräver bank-id.

E-post: Du kan självklart också mejla in dina handlingar till bygg@tomelilla.se. Då kan du först behöva skanna dina handlingar.

Pappersblankett: För dig som vill anmäla via pappersblankett, kontakta Tomelilla direkt. Vi föredrar dock digitala handlingar och att kommunicera digitalt. Då blir handläggningen snabbare och effektivare. Du som ändå väljer pappersblankett ska skicka din anmälan tillsammans med handlingar till:

Tomelilla kommun
Byggnadsnämnden
Gustavs torg 16
273 80 Tomelilla

Du kan också lämna in dina pappershandlingar direkt till receptionen i kommunhuset i Tomelilla.

Processen för en anmälan

Ska du inreda en extra bostad i ett befintligt enbostadshus, och det ryms inom reglerna för attefallsåtgärder, ser processen för ditt ärende ut så här:

Processen steg för steg för en bygganmälan.

Vad kostar det?

Anmälan för att inreda ytterligare en bostad i ett enbostadshus kostar ungefär 14 000 kronor. Läs mer om avgifter för bygglov.

Handläggningstid

Vårt mål är att bevilja startbesked inom fyra veckor från att ärendet har kommit in och är komplett. Ärendet är komplett när alla tekniska handlingar har lämnats in eller reviderats efter kontakt med byggnadsinspektör eller handläggare från bygglovsenheten.

Farstu

Här ser du om vad som gäller om du vill bygga en farstu på ditt hus.

Detaljplanen för ditt område styr hur du får bygga på just din tomt. Här hittar du detaljplanen för din fastighet via kommunkartan. Länk till annan webbplats.

Behövs bygglov för att bygga farstu?

Ja, i regel behövs bygglov för att bygga en farstu på ett hus. Men det finns undantag.

Undantag:

Dessa handlingar ska du skicka in med ansökan

Ritningarna måste visa hur tillbyggnaden kommer att se ut när det är färdigbyggt. Läs mer om generella krav på ritningarnas kvalitet här.

Behöver du en kontrollansvarig?

Nej, det behövs ingen kontrollansvarig för att bygga en farstu.

Så här ansöker du om bygglov

E-tjänst: Ditt ärende handläggs snabbast och effektivast om du ansöker digitalt via vår e-tjänst. Där laddar du upp dina handlingar och ritningar som PDF-dokument, en fil för varje handling och ritning. Observera att e-tjänsten kräver bank-id.

E-post: Du kan självklart också mejla in dina handlingar till bygg@tomelilla.se. Då kan du först behöva skanna dina handlingar.

Pappersblankett: För dig som vill ansöka via pappersblankett, kontakta Tomelilla direkt. Vi föredrar dock digitala handlingar och att kommunicera digitalt. Då blir handläggningen snabbare och effektivare. Du som ändå väljer pappersblankett ska skicka din ansökan tillsammans med handlingar till:

Tomelilla kommun
Byggnadsnämnden
Gustavs torg 16
273 80 Tomelilla

Du kan också lämna in dina pappershandlingar direkt till receptionen i kommunhuset i Tomelilla.

Processen för en ansökan

Ska du bygga farstu på ditt hus ser processen för ditt ärende ut så här:

Bygglovsprocessen för enkla ärenden, som balkong, farstu eller fönsterbyte.

Vad kostar bygglov för att bygga farstu?

Beroende på hur stor din tillbyggda farstu är kostar bygglovet 10 000 kronor. Läs mer om avgifter för bygglov.

Handläggningstid

Vårt mål är att du ska få beslutet inom tio veckor från att vi har fått in din ansökan och den är komplett. Ärendet är komplett när alla tekniska handlingar har lämnats in eller reviderats efter kontakt med byggnadsinspektör eller handläggare från bygglovsenheten.

Friggebod

Här ser du om vad som gäller om du vill bygga en friggebod på din tomt.

Behövs bygglov för att bygga friggebod?

Nej, i regel behöver du inte bygglov för att uppföra en friggebod, så länge du uppfyller förutsätningarna nedan. Uppfyller du inte dem måste du söka bygglov för din byggnad. Läs mer om hur du ansöker om bygglov för ett förråd eller växthus.

Förutsättningar:

 • Att det finns ett befintligt en- eller tvåbostadshus på tomten.
 • Att friggeboden är en komplementbyggnad.
 • Att friggeboden är fristående.
 • Att friggeboden placeras i omedelbar närhet till en- eller tvåbostadshus.
 • Att den är högst 15 m² (finns flera friggebodar på tomten får den sammanlagda byggnadsarean inte överstiga 15 m²).
 • Att höjden till tacknocken är högst 3 meter.
 • Att friggeboden placeras minst 4,5 meter från tomtgräns (annars behöver du din grannes medgivande skriftligt). Om din tomt gränsar mot allmän mark, som en gata, park eller cykelväg, får inte friggeboden placeras närmare den gränsen än 4,5 meter.
 • Att det inte finns krav på bygglov enligt den detaljplan eller de områdesbestämmelser som gäller för området.
 • I regel behöver du strandskyddsdispens enligt miljöbalken Länk till annan webbplats. om du bygger inom 100 meter från hav, sjö eller annat vattendrag.

Mer information på Boverket.se Länk till annan webbplats.

Fönster – byta ut eller sätta in nya

Här ser du om vad som gäller om du vill byta fönster på ditt hus.

Detaljplanen för ditt område styr hur ditt hus får se ut. Här hittar du detaljplanen för din fastighet via kommunkartan. Länk till annan webbplats.

Behövs bygglov för att byta fönster?

Ja, det krävs bygglov om de nya fönstren innebär en väsentlig ändring av fasaden. I varje enskilt fall görs en bedömning. Även en mindre ändring kan anses vara en väsentlig ändring om byggnaden, eller bebyggelseområdet, är utpekat som särskilt värdefullt.

Undantag:

Du hittar mer information på Boverket.se Länk till annan webbplats.

Dessa handlingar ska du skicka in med ansökan

Ritningarna måste visa hur ditt hus kommer att se ut när dina nya fönster är monterade. Läs mer om generella krav på ritningarnas kvalitet här.

 • Situationsplan i skala 1:500 där du markerar vilka byggnader som berörs av ändringen. Exempel på situationsplan. Pdf, 628.7 kB.
 • Planritning i skala 1:100 där du ritar in fönsterplacering och om det öppnas utåt eller inåt. Exempel på planritning (innehåller även fasadritning och sektionsritning). Pdf, 465.4 kB.
 • Fasadritning i skala 1:100 där du ritar in hur byggnaden ser ut utifrån med de nya fönstren. Se exempel för planritning!
 • Beskrivning av nya fönster. Redovisa fönsterindelning, hängning, material, kulör med mera.
 • Eventuell detaljritning i skala 1:10 som visar byggnadens befintliga fönster samt byggnadens nya utseende.
 • Foto på byggnaden.
 • Förslag till kontrollplan.

Behöver du en kontrollansvarig?

Ska du byta enstaka fönster behöver du ingen kontrollansvarig. Men ska du sätta in nya större fönsterpartier kan det krävas en kontrollansvarig. Kontakta oss om du är osäker!

Så här ansöker du om bygglov

E-tjänst: Ditt ärende handläggs snabbast och effektivast om du anmäler digitalt via vår e-tjänst. Där laddar du upp dina handlingar och ritningar som PDF-dokument, en fil för varje handling och ritning. Observera att e-tjänsten kräver bank-id.

E-post: Du kan självklart också mejla in dina handlingar till bygg@tomelilla.se. Då kan du först behöva skanna dina handlingar.

Pappersblankett: För dig som vill ansöka via pappersblankett, kontakta Tomelilla direkt. Vi föredrar dock digitala handlingar och att kommunicera digitalt. Då blir handläggningen snabbare och effektivare. Du som ändå väljer pappersblankett ska skicka din ansökan tillsammans med handlingar till:

Tomelilla kommun
Byggnadsnämnden
Gustavs torg 16
273 80 Tomelilla

Du kan också lämna in dina pappershandlingar direkt till receptionen i kommunhuset i Tomelilla.

Processen för en ansökan

Ska du byta fönster ser processen för ditt ärende ut så här:

Bygglovsprocessen för enkla ärenden, som balkong, farstu eller fönsterbyte.

Vad kostar bygglov för att byta fönster?

Bygglov för att byta fönster kostar från 7 000 kronor. Läs mer om avgifter för bygglov.

Handläggningstid

Vårt mål är att du ska få beslutet inom tio veckor från att vi har fått in din ansökan och den är komplett. Ärendet är komplett när alla tekniska handlingar har lämnats in eller reviderats efter kontakt med byggnadsinspektör eller handläggare från bygglovsenheten.

Förråd

Se under växthus eller förråd nedan!

Garage eller carport

Här ser du om vad som gäller om du vill bygga garage eller carport på din tomt.

Detaljplanen för ditt område styr hur du får bygga på din tomt. Här hittar du detaljplanen för din fastighet via kommunkartan. Länk till annan webbplats.

Behövs bygglov för att bygga garage eller carport?

Ja, i regel behövs bygglov för att bygga ett garage eller en carport.

Undantag:

Dessa handlingar ska du skicka in med ansökan

Ritningarna måste visa hur garaget eller carporten kommer att se ut när det är färdigbyggt. Läs mer om generella krav på ritningarnas kvalitet här.

Behöver du en kontrollansvarig?

Det beror på hur stort eller komplicerat du tänker bygga ditt garage eller carport.
Kontakta oss för rådgivning (se nedan).

Så här ansöker du om bygglov

E-tjänst: Ditt ärende handläggs snabbast och effektivast om du ansöker digitalt via vår e-tjänst. Där laddar du upp dina handlingar och ritningar som PDF-dokument, en fil för varje handling och ritning. Observera att e-tjänsten kräver bank-id.

E-post: Du kan självklart också mejla in dina handlingar till bygg@tomelilla.se. Då kan du först behöva skanna dina handlingar.

Pappersblankett: För dig som vill ansöka via pappersblankett, kontakta Tomelilla direkt. Vi föredrar dock digitala handlingar och att kommunicera digitalt. Då blir handläggningen snabbare och effektivare. Du som ändå väljer pappersblankett ska skicka din ansökan tillsammans med handlingar till:

Tomelilla kommun
Byggnadsnämnden
Gustavs torg 16
273 80 Tomelilla

Du kan också lämna in dina pappershandlingar direkt till receptionen i kommunhuset i Tomelilla.

Processen för en ansökan

Ska du bygga garage eller carport på din tomt kan processen för ditt ärende se ut så här:

Processen för bygglov i kronologisk ordning.

Vad kostar bygglov för att bygga garage eller carport?

Beroende på hur stor din byggnad ska bli, och om det behövs tekniskt samråd eller ej, kostar bygglovet ungefär 10 000–18 000 kronor. Läs mer om avgifter för bygglov.

Handläggningstid

Vårt mål är att du ska få beslutet inom tio veckor från att vi har fått in din ansökan och den är komplett. Ärendet är komplett när alla tekniska handlingar har lämnats in eller reviderats efter kontakt med byggnadsinspektör eller handläggare från bygglovsenheten.

Då kan du behöva fler tillstånd

Planerar du att anlägga en ny in- och utfart eller, ändra en befintlig, behöver du ett godkännande från teknik och service på Tomelilla kommun.

Garage/ekonomibyggnad till bostad (bygga om)

Här ser du om vad som gäller om du vill bygga om ett garage till en bostad.

Detaljplanen för ditt område styr hur du får bygga på din tomt. Här hittar du detaljplanen för din fastighet via kommunkartan. Länk till annan webbplats.

Behövs bygglov för att bygga om garage till bostad?

Nej, du behöver inte bygglov om du bor i en- och tvåbostadshus och vill göra om ditt garage till en del av din bostad, förutsatt att du inte gör några fasadändringar. Glöm inte att först kontrollera i detaljplanen vad som gäller för ditt område.

Nej, du behöver heller inte bygglov om din åtgärd ryms inom anmälan för attefallsåtgärder.

Ja, du behöver bygglov om ditt garage ska bli en separat bostad med kök, badrum och alla andra bostadsfunktioner. Se exempelritning för ändrad användning av byggnad. Pdf, 216.9 kB.

Kontakta oss gärna för rådgivning (se nedan).

Vad kostar eventuellt bygglov för att bygga om ett garage till bostad?

Beroende om det krävs tekniskt samråd eller ej kostar bygglovet ungefär 10 000–18 000 kronor. Läs mer om avgifter för bygglov.

Glasa in altan, veranda eller balkong

Här ser du om vad som gäller om du vill glasa in en altan, veranda eller balkong.

Detaljplanen för ditt område styr hur du får bygga på din tomt och kan innehålla begränsningar. Här hittar du detaljplanen för din fastighet via kommunkartan. Länk till annan webbplats.

Behövs bygglov för att glasa in en altan, veranda eller balkong?

Ja, i regel behövs bygglov för att glasa in en altan, en veranda eller en balkong.

Undantag:

Dessa handlingar ska du skicka in med ansökan

Ritningarna måste visa hur fasaderna där inglasningen syns kommer att se ut när det är färdigbyggt. Läs mer om generella krav på ritningarnas kvalitet här.

Behöver du en kontrollansvarig?

Nej, du behöver oftast ingen kontrollansvarig för att glasa in en altan, veranda eller balkong.

Så här ansöker du om bygglov

E-tjänst: Ditt ärende handläggs snabbast och effektivast om du ansöker digitalt via vår e-tjänst. Där laddar du upp dina handlingar och ritningar som PDF-dokument, en fil för varje handling och ritning. Observera att e-tjänsten kräver bank-id.

E-post: Du kan självklart också mejla in dina handlingar till bygg@tomelilla.se. Då kan du först behöva skanna dina handlingar.

Pappersblankett: För dig som vill ansöka via pappersblankett, kontakta Tomelilla direkt. Vi föredrar dock digitala handlingar och att kommunicera digitalt. Då blir handläggningen snabbare och effektivare. Du som ändå väljer pappersblankett ska skicka din ansökan tillsammans med handlingar till:

Tomelilla kommun
Byggnadsnämnden
Gustavs torg 16
273 80 Tomelilla

Du kan också lämna in dina pappershandlingar direkt till receptionen i kommunhuset i Tomelilla.

Processen för en ansökan

Ska du bygga garage eller carport på din tomt kan processen för ditt ärende se ut så här:

Bygglovsprocessen för enkla ärenden, som balkong, farstu eller fönsterbyte.

Vad kostar bygglov för att glasa in altan, veranda eller balkong?

Bygglov för att glasa in en altan, en veranda eller en balkong kostar ungefär 7 000 kronor för en- och tvåbostadshus och 12 000 kronor för flerbostadshus. Läs mer om avgifter för bygglov.

Handläggningstid

Vårt mål är att du ska få beslutet inom tio veckor från att vi har fått in din ansökan och den är komplett. Ärendet är komplett när alla tekniska handlingar har lämnats in eller reviderats efter kontakt med byggnadsinspektör eller handläggare från bygglovsenheten.

Husvagn, husbil eller fritidsbåt – ställa upp på tomten

Här ser du om vad som gäller om du vill om du vill ställa upp en husvagn, husbil eller fritidsbåt på din tomt.

Behövs bygglov för att ställa upp husvagn, husbil eller fritidsbåt på din tomt?

Nej, i regel krävs inte bygglov för att förvara max två husvagnar, husbilar eller fritidsbåtar i omedelbar närhet av ett en- eller tvåbostadshus. Fordonen måste då ställas upp minst 4,5 meter från tomtgränsen. Behöver du ställa dem närmare tomtgränsen behöver du medgivande från din granne.

Undantag:

Bor du inom ett särskilt värdefullt område eller har en särskilt värdefull byggnad på din tomt får du inte ställa upp husvagn, husbil eller fritidsbåt utan bygglov. Tänk på att detaljplanen för ditt område styr vad som gäller på din tomt och kan innehålla begränsningar. Här hittar du detaljplanen för din fastighet via kommunkartan. Länk till annan webbplats.

Mer information om uppställning av fritidsbåt, husvagn och husbil finns på Boverket.se. Länk till annan webbplats.

Höja eller sänka marknivån

Vill du höja eller sänka marken inom ett detaljplanerat område behöver du marklov om höjdförändringen är mer än 0,5 meter. Det är detaljplanen som styr om marklov behövs eller ej. Marklov handläggs på samma sätt som bygglov.

Läs mer om marklov här.

Kamin eller eldstad

Här får du information om vad som gäller om du vill installera en kamin eller eldstad.

Behövs bygglov för att installera kamin eller eldstad?

Nej, det behövs inte bygglov för att installera en ny kamin eller eldstad. Däremot krävs en anmälan. Och tänk på att även en ny rökkanal eller skorsten är anmälningspliktigt.

Ska du installera en eldstadsinsats/kassett i en öppen spis, eller ersätta en befintlig braskamin med en ny som inte är likvärdig med den befintliga vad gäller typ av eldstad, storlek eller effekt, så behöver du också göra en anmälan.

Ja, om du ska mura en ny skorsten, och utformningen och placeringen har en stor påverkan på byggnadens yttre utseende, kan det krävas bygglov. Tänk då på att skorstenen måste nå över taknocken och minst 1 meter över omgivande tak. Läs mer på Boverket.se. Länk till annan webbplats.

Bor du i en särskilt värdefull byggnad, eller inom bebyggelseområden som är särskilt värdefulla, behöver du söka bygglov för mura eller montera skorsten på din byggnad.

Detaljplanen för ditt område styr hur du får bygga på din tomt och kan innehålla begränsningar. Här hittar du detaljplanen för din fastighet via kommunkartan. Länk till annan webbplats.

Kontakta oss gärna för rådgivning (se nedan).

Dessa handlingar ska du skicka in med din anmälan

Ritningarna måste visa var kaminen eller eldstaden ska installeras, och samma gäller eventuell ny skorsten. Läs mer om generella krav på ritningarnas kvalitet här.

Installera kamin/eldstad med befintlig skorsten

Installerar du kamin/eldstad med ny skorsten ska även detta med

 • Fasadritning i skala 1:100 där du ritar in skorstenen och dess höjd.

Behöver du en kontrollansvarig?

Nej, du behöver ingen kontrollansvarig för att installera en kamin eller en eldstad.

Så här anmäler du ditt bygge

E-tjänst: Ditt ärende handläggs snabbast och effektivast om du anmäler digitalt via vår e-tjänst. Där laddar du upp dina handlingar och ritningar som PDF-dokument, en fil för varje handling och ritning. Observera att e-tjänsten kräver bank-id.och slutbesked

E-post: Du kan självklart också mejla in dina handlingar till bygg@tomelilla.se. Då kan du först behöva skanna dina handlingar.

Pappersblankett: För dig som vill anmäla via pappersblankett, kontakta Tomelilla direkt. Vi föredrar dock digitala handlingar och att kommunicera digitalt. Då blir handläggningen snabbare och effektivare. Du som ändå väljer pappersblankett ska skicka din anmälan tillsammans med handlingar till:

Tomelilla kommun
Byggnadsnämnden
Gustavs torg 16
273 80 Tomelilla

Du kan också lämna in dina pappershandlingar direkt till receptionen i kommunhuset i Tomelilla.

Processen för en anmälan

Ska du du installera en kamin eller en eldstad som inte kräver bygglov så ser processen för ditt enkla ärende ut så här:

Processen steg för steg för en bygganmälan.

Vad kostar det?

En anmälan för att installera kamin eller eldstad kostar ungefär 4 500 kronor vid enkla ärenden som inte kräver tekniskt samråd, platsbesök eller slutsamråd. Ska du mura/installera ny skorsten kan du komma att behöva söka bygglov, som i så fall kostar ungefär X XXX kronor.

Handläggningstid

Vårt mål fär anmälan är att bevilja startbesked inom fyra veckor från att ärendet har kommit in och är komplett. Ärendet är komplett när alla tekniska handlingar har lämnats in eller reviderats efter kontakt med byggnadsinspektör eller handläggare från bygglovsenheten.

Kök eller badrum – bygga om

Här ser du om vad som gäller om du vill bygga om ditt kök eller badrum.

Behövs bygglov för att bygga om ett kök eller badrum?

Nej, du behöver inget bygglov för att bygga om ditt kök eller badrum. Men ska du bygga om så att det blir en väsentlig förändrig av byggnadens bärande delar, planlösning, ventilation eller vatten och avlopp, då behöver du göra en anmälan.

Ska du göra ändringar i din bostad är det viktigt att tänka på att försöka följa Boverkets föreskrifter och allmänna råd Länk till annan webbplats. vad gäller tillgänglighet, utformning, hygien, hälsa och säkerhet.

Kontakta oss gärna för rådgivning (se nedan).

Laddstolpe för elbil

Här ser du om vad som gäller om du vill skaffa en laddstolpe eller laddsstation för elbil, som privatperson.

Behövs bygglov för att installera laddstolpe/laddstation som privatperson?

Nej, det behövs inte bygglov för att installera en laddstolpe eller laddstation för elbil om du är privatperson. Läs gärna mer om våra offentliga laddstationer här.

Måla om huset eller putsa fasaden

Här ser du om vad som gäller om du vill måla om huset eller putsa fasaden

I detaljplanen för ditt område kan det finnas bestämmelser för vilka färger eller fasadmaterial husen får ha. Här hittar du detaljplanen för din fastighet via kommunkartan. Länk till annan webbplats.

Behövs bygglov för att måla om huset eller putsa fasaden?

Ja, i regel behövs bygglov för att måla om sitt hus eller putsa fasaden. Ska du måla om i samma kulör som nuvarande behövs oftast inte bygglov. Men i värdefulla miljöer kan även ommålning med samma kulör behöva bygglov.

Nej, är ditt hus ett en- eller tvåbostadshus med tillhörande komplementbyggnader, som ligger inom detaljplanerat område, behöver du inte bygglov för att byta kulör på huset, förutsatt att den nya kulören inte väsentligt ändrar byggnadens eller områdets karaktär.

Nej, bor du utanför detaljpplanerat område behöver du inget bygglov för att måla om ditt hus eller putsa fasaden.

Dessa handlingar ska du skicka in med ansökan

Ska du måla om huset eller putsa fasaden behöver du bara skicka in en ansökan där du anger färgkulören (NCS-kod). Men ska du måla om delar av fasaden, eller måla om i olika kulörer, måste du visa hur respektive fasad berörs. Läs mer om generella krav på ritningarnas kvalitet här.

Behöver du en kontrollansvarig?

Nej, det behövs ingen kontrollansvarig för att måla om eller putsa ett hus.

Så här ansöker du om bygglov

E-tjänst: Ditt ärende handläggs snabbast och effektivast om du ansöker digitalt via vår e-tjänst. Där laddar du upp dina handlingar och ritningar som PDF-dokument, en fil för varje handling och ritning. Observera att e-tjänsten kräver bank-id.

E-post: Du kan självklart också mejla in dina handlingar till bygg@tomelilla.se. Då kan du först behöva skanna dina handlingar.

Pappersblankett: För dig som vill ansöka via pappersblankett, kontakta Tomelilla direkt. Vi föredrar dock digitala handlingar och att kommunicera digitalt. Då blir handläggningen snabbare och effektivare. Du som ändå väljer pappersblankett ska skicka din ansökan tillsammans med handlingar till:

Tomelilla kommun
Byggnadsnämnden
Gustavs Torg 16
273 80 Tomelilla

Du kan också lämna in dina pappershandlingar direkt till receptionen i kommunhuset i Tomelilla.

Processen för en ansökan

Ska du måla om huset eller putsa fasaden ser processen för ditt ärende ut så här:

Bygglovsprocessen för enkla ärenden, som balkong, farstu eller fönsterbyte.

Vad kostar bygglov för att måla om huset eller putsa fasaden?

Bygglov för att måla om huset eller putsa fasaden kostar ungerfär 12 000 kronor. Läs mer om avgifter för bygglov.

Handläggningstid

Vårt mål är att du ska få beslutet inom tio veckor från att vi har fått in din ansökan och den är komplett. Ärendet är komplett när alla tekniska handlingar har lämnats in eller reviderats efter kontakt med byggnadsinspektör eller handläggare från bygglovsenheten.

Nytt bostadshus

Här ser du om vad som gäller om du vill bygga ett nytt bostadshus.

Detaljplanen för ditt område styr hur du får bygga på din tomt och kan innehålla begränsningar. Här hittar du detaljplanen för din fastighet via kommunkartan. Länk till annan webbplats.

Behövs bygglov för att bygga ett nytt bostadshus?

Ja, det behövs bygglov för att bygga ett nytt bostadshus.

Undantag: Har du redan ett en- eller tvåbostadshus på din fastighet kan det nya bostadshuset rymmas inom reglerna för attefallsåtgärder för komplementbostadshus. Du behöver dock göra en anmälan för attefallsåtgärder.

Dessa handlingar ska du skicka in med ansökan

Ritningarna måste visa hur det nya bostadshuset kommer att se ut när det är färdigbyggt. Läs mer om generella krav på ritningarnas kvalitet här.

 • Nybyggnadskarta där du ritar in byggnadens storlek och placering med förslag på färdig sockelhöjd. Mer om hur du beställer en nybyggnadskarta.
 • Planritning i skala 1:100 där du ritar in väggtjocklek, fönster- och dörröppningar, rumsfunktioner, och hur du har tänkt inreda och visa att det är tillgängligt. Exempel på planritning (innehåller även fasadritning och sektionsritning) Pdf, 465.4 kB.
 • Fasadritning i skala 1:100 där du ritar in hur byggnadens fasad ser ut utifrån, med marknivå. Se exempel för planritning!
 • Sektionsritning i skala 1:100 där du ritar byggnaden i genomskärning och visar rumshöjden. Se exempel för planritning!
 • Konstruktionsritning i skala 1:50 med en detaljerad beskrivning av konstruktionen. Du ska redovisa dimensioner, ingående material och allmänna föreskrifter.

Behöver du en kontrollansvarig?

Ja, du behöver en kontrollansvarig för att bygga ett nytt bostadshus. Läs mer om kontrollansvarig på Boverket.se. Länk till annan webbplats.

Så här ansöker du om bygglov

E-tjänst: Ditt ärende handläggs snabbast och effektivast om du ansöker digitalt via vår e-tjänst. Där laddar du upp dina handlingar och ritningar som PDF-dokument, en fil för varje handling och ritning. Observera att e-tjänsten kräver bank-id.

E-post: Du kan självklart också mejla in dina handlingar till bygg@tomelilla.se. Då kan du först behöva skanna dina handlingar.

Pappersblankett: För dig som vill ansöka via pappersblankett, kontakta Tomelilla direkt. Vi föredrar dock digitala handlingar och att kommunicera digitalt. Då blir handläggningen snabbare och effektivare. Du som ändå väljer pappersblankett ska skicka din anmälan tillsammans med handlingar till:

Tomelilla kommun
Byggnadsnämnden
Gustavs torg 16
273 80 Tomelilla

Du kan också lämna in dina pappershandlingar direkt till receptionen i kommunhuset i Tomelilla.

Processen för en anmälan

Ska du bygga ett nytt bostadshus ser processen för ditt ärende ut så här:

Processen för bygglov i kronologisk ordning.

Vad kostar bygglov för att bygga ett nytt bostadshus?

Bygglov för att bygga ett nytt bostadshus kostar ungefär 31 000 kronor beroende på hur stort huset ska bli. Läs mer om avgifter för bygglov.

Handläggningstid

Vårt mål är att du ska få beslutet inom tio veckor från att vi har fått in din ansökan och den är komplett. Ärendet är komplett när alla tekniska handlingar har lämnats in eller reviderats efter kontakt med byggnadsinspektör eller handläggare från bygglovsenheten.

Plank, mur eller staket

Här ser du om vad som gäller om du vill bygga ett plank, staket eller en mur.

Detaljplanen för ditt område styr hur du får bygga på din tomt och kan innehålla begränsningar. Här hittar du detaljplanen för din fastighet via kommunkartan. Länk till annan webbplats.

Behövs bygglov för att bygga plank, staket eller mur?

Ja, i regel behövs bygglov för att bygga ett plank/staket som är högre än 1,2 meter, eller en mur som är högre än 0,5 meter, över lägsta marknivå.

Du behöver inte bygglov för följande:

 • Spaljé med genomsiktlighet på minst 30 procent.
 • Nätstängsel.
 • Pergola utan tätt tak.
 • Staket som är max 1,2 meter över lägsta marknivå och med genomsiktlighet på minst 30 procent, och där utformningen anpassas till omgivningen och miljön. Det får dock inte vara högre än 0,8 meter inom 2,5 meter från utfarter eller 10 meter från gatukorsningar, för att säkra fri sikt, vilket även gäller en häck. Används kantsten får den vara max 0,3 meter hög och tillsammans med staket max vara 1,2 meter räknat från lägsta marknivå. 
 • Mur/stödmur som är max 0,5 meter över lägsta marknivå.
 • Mur och plank runt en uteplats.

Undantag för plank och mur om du bor i en- och tvåbostadshus

Inom detaljplanerat område eller sammanhållen bebyggelse. Du behöver inte bygglov för att bygga en skyddad uteplats med en mur eller ett plank vid ett en- eller tvåbostadshus. För att undantaget ska gälla får planket eller muren vara max 1,8 meter högt, och placeras inom 3,6 meter från bostadshuset. Planket eller muren får heller inte placeras närmare tomtgränsen än 4,5 meter, om berörda grannar medger det.

Utanför detaljplanerat område eller sammanhållen bebyggelse. Planket eller muren måste byggas i omedelbar anslutning till bostadshuset och minst 4,5 meter från tomtgränsen. Vill du bygga planket eller muren närmare tomtgränsen behöver du medgivande från berörda grannar.

Tänk på!

 • Vill du bygga en skyddad uteplats närmare än 4,5 meter mot allmän plats, som en gata, park eller cykelväg, måste du alltid söka bygglov.
 • Flerfamiljshus, alltså bostadshus med fler än två lägenheter, kan oftast inte uppföra bygglovsbefriade åtgärder.

Dessa handlingar ska du skicka in med ansökan

Ritningarna måste visa hur ditt plank, staket eller mur kommer att se ut när det är färdigbyggt. Läs mer om generella krav på ritningarnas kvalitet här.

 • Sektionsritning i skala 1:20 som visar planket, staketet eller muren i genomskärning. Du ska också ange marknivå samt muren eller plankets höjd från lägsta marknivå. Se exempel för situationsplan!

Behövs en kontrollansvarig?

Nej, det behövs inte någon kontrollansvarig för att bygga ett plank, staket eller en mur.

Så här ansöker du om bygglov

E-tjänst: Ditt ärende handläggs snabbast och effektivast om du ansöker digitalt via vår e-tjänst. Där laddar du upp dina handlingar och ritningar som PDF-dokument, en fil för varje handling och ritning. Observera att e-tjänsten kräver bank-id.

E-post: Du kan självklart också mejla in dina handlingar till bygg@tomelilla.se. Då kan du först behöva skanna dina handlingar.

Pappersblankett: För dig som vill ansöka via pappersblankett, kontakta Tomelilla direkt. Vi föredrar dock digitala handlingar och att kommunicera digitalt. Då blir handläggningen snabbare och effektivare. Du som ändå väljer pappersblankett ska skicka din ansökan tillsammans med handlingar till:

Tomelilla kommun
Byggnadsnämnden
Gustavs torg 16
273 80 Tomelilla

Du kan också lämna in dina pappershandlingar direkt till receptionen i kommunhuset i Tomelilla.

Processen för en ansökan

Ska du bygga ett plank, staket eller en mur på din tomt kan processen för ditt ärende se ut så här:

Bygglovsprocessen för enkla ärenden, som balkong, farstu eller fönsterbyte.

Vad kostar bygglov för plank, staket eller mur?

Ett bygglov för ett plank/staket eller en mur kostar ungeför 7 000 kronor vid bostadshus. Läs mer om avgifter för bygglov.

Handläggningstid

Vårt mål är att du ska få beslutet inom tio veckor från att vi har fått in din ansökan och den är komplett. Ärendet är komplett när alla tekniska handlingar har lämnats in eller reviderats efter kontakt med byggnadsinspektör eller handläggare från bygglovsenheten.

Pool

Här ser du om vad som gäller om du vill anlägga en pool eller bassäng.

Detaljplanen för ditt område styr hur du får bygga på din tomt och kan innehålla begränsningar. Här hittar du detaljplanen för din fastighet via kommunkartan. Länk till annan webbplats.

Behövs bygglov för att anlägga en pool eller bassäng?

Nej, det behövs i regel inte bygglov för att anlägga en pool eller bassäng. Men beroende på hur den ska utformas, eller om du ska bygga något i anslutning till den, kan du behöva ansöka om marklov eller bygglov.

Då kan du behöva söka bygg- eller marklov

 • Altan: Bygger du en fristående altan högre än 1,2 meter över marknivå behöver du också bygglov. Byggs altanen ihop med ett en- eller tvåbostadshus kan höjden vara max 1,8 meter från marknivå inom 3,6 meter från huvudbyggnaden utan att du behöver bygglov. Läs mer om vad som gäller för terrass, trädäck eller altan.
 • Plank/mur: Ska du sätta upp ett plank eller bygga en mur runt poolen kan du också behöva söka bygglov. Mer om vad som gäller för plank och mur.
 • Tak: Ska du ha ett skjutbart tak över poolen och taket är högre än 1,5 meter ursprungliga marknivån behöver du bygglov.
 • Schakta/fylla ut: Ska du schakta eller fylla ut med jord för att ändra markens höjdläge mer än 0,5 meter måste du söka marklov. Observera att det inte behövs marklov för att gräva ut för själva poolen. Mer om marklov.

Skydd runt poolen

Tänk på att bygga barnsäkert med ett bra skydd runt poolen så att ingen kan trilla ner i den. Läs mer om Boverkets byggregler och vad ordningslagen säger om skydd mot drunkning. Länk till annan webbplats.

Då kan du behöva fler tillstånd

Planerar du att ansluta poolen till det allmänna vattenavloppsnätet kan du behöva göra en vatten- och avloppsanmälan. I Tomelilla kommun gör du din vatten- och avloppsanmälan hos Österlen VA Länk till annan webbplats.. Ska poolen ligga inom vattenskyddsområde behöver du även kontakta Ystad-Österlenregionens miljöförbund Länk till annan webbplats..

Riva förråd

Här ser du om vad som gäller om du vill riva ett förråd eller mindre uthus.

Behövs rivningslov för att riva ett förråd?

Ja, i regel behövs rivningslov för att riva ett förråd eller mindre uthus.

Undantag:

 • Det behövs varken rivningslov eller anmlälan för att riva en komplementbyggnad (som ryms inom attefallsåtgärder) till ett en- eller tvåbostadshus.
 • Det behövs varken rivningslov eller anmälan för att riva en friggebod.
 • Det behövs varken rivningslov eller anmälan om du bor utanför detaljplanerat område, och det gäller även om du vill riva en ekonomibyggnad. Ska du riva bostadshus krävs däremot en anmälan.

Mer om rivningslov på Boverket.se. Länk till annan webbplats.

Dessa handlingar ska du skicka in med ansökan eller anmälan

Läs mer om generella krav på ritningarnas kvalitet här.

 • Situationsplan i skala 1:500 där du markerar vilken byggnad som ska rivas och storleken på den.
 • Foto på byggnaden

Behövs en kontrollansvarig?

Nej, det behövs ingen kontrollansvarig för att riva ett förråd eller mindre uthus.

Så här ansöker du om rivningslov

E-tjänst: Ditt ärende handläggs snabbast och effektivast om du ansöker digitalt via vår e-tjänst. Där laddar du upp dina handlingar och ritningar som PDF-dokument, en fil för varje handling och ritning. Observera att e-tjänsten kräver bank-id.

E-post: Du kan självklart också mejla in dina handlingar till bygg@tomelilla.se. Då kan du först behöva skanna dina handlingar.

Pappersblankett: För dig som vill ansöka via pappersblankett, kontakta Tomelilla direkt. Vi föredrar dock digitala handlingar och att kommunicera digitalt. Då blir handläggningen snabbare och effektivare. Du som ändå väljer pappersblankett ska skicka din ansökan tillsammans med handlingar till:

Tomelilla kommun
Byggnadsnämnden
Gustavs torg 16
273 80 Tomelilla

Du kan också lämna in dina pappershandlingar direkt till receptionen i kommunhuset i Tomelilla.

Processen för en ansökan

Ska du riva ett förråd på din tomt kan processen för ditt ärende se ut så här:

Rivningslovsprocessen för enkla ärenden, som för att riva ett hus.

Vad kostar rivningslov för ett förråd?

Ett rivningslov för att riva ett förråd eller mindre uthus kostar ungeför 6 500 kronor. Läs mer om avgifter för bygglov.

Handläggningstid

Vårt mål är att du ska få beslutet inom tio veckor från att vi har fått in din ansökan och den är komplett. Ärendet är komplett när alla tekniska handlingar har lämnats in eller reviderats efter kontakt med byggnadsinspektör eller handläggare från bygglovsenheten.

Riva bostadshus

Här ser du om vad som gäller om du vill riva ett bostadshus.

Behövs rivningslov för att riva ett bostadshus?

Ja, i regel behövs rivningslov för att riva ett bostadshus.

Undantag:

Mer om rivningslov på Boverket.se. Länk till annan webbplats.

Dessa handlingar ska du skicka in med ansökan eller anmälan

Läs mer om generella krav på ritningarnas kvalitet här.

 • Situationsplan i skala 1:500 där du markerar vilken byggnad som ska rivas och storleken på den.
 • Foto på byggnaden

Behövs en kontrollansvarig?

Ja, det behövs en kontrollansvarig för att riva ett bostadshus. Läs mer om kontrollansvarig på Boverket.se. Länk till annan webbplats.

Så här ansöker du om rivningslov

E-tjänst: Ditt ärende handläggs snabbast och effektivast om du ansöker digitalt via vår e-tjänst. Där laddar du upp dina handlingar och ritningar som PDF-dokument, en fil för varje handling och ritning. Observera att e-tjänsten kräver bank-id.

E-post: Du kan självklart också mejla in dina handlingar till bygg@tomelilla.se. Då kan du först behöva skanna dina handlingar.

Pappersblankett: För dig som vill ansöka via pappersblankett, kontakta Tomelilla direkt. Vi föredrar dock digitala handlingar och att kommunicera digitalt. Då blir handläggningen snabbare och effektivare. Du som ändå väljer pappersblankett ska skicka din ansökan tillsammans med handlingar till:

Tomelilla kommun
Byggnadsnämnden
Gustavs torg 16
273 80 Tomelilla

Du kan också lämna in dina pappershandlingar direkt till receptionen i kommunhuset i Tomelilla.

Processen för en ansökan

Ska du riva ett bostadshus ser processen för ditt ärende ut så här:

Rivningslovsprocessen för enkla ärenden, som för att riva ett hus.

Vad kostar rivningslov för ett bostadshus?

Ett rivningslov för att riva ett bostadshus kostar ungeför 7 000 kronor. Läs mer om avgifter för bygglov.

Handläggningstid

Vårt mål är att du ska få beslutet inom tio veckor från att vi har fått in din ansökan och den är komplett. Ärendet är komplett när alla tekniska handlingar har lämnats in eller reviderats efter kontakt med byggnadsinspektör eller handläggare från bygglovsenheten.

Skylt

Här ser du om vad som gäller om du vill sätta upp en skylt. Tänk på att det är viktigt att du utformar den på ett bra sätt.

Detaljplanen för ditt område styr hur du får bygga på din tomt och kan innehålla begränsningar. Här hittar du detaljplanen för din fastighet via kommunkartan. Länk till annan webbplats.

Behövs bygglov för att sätta upp en skylt?

Ja, i regel behövs bygglov för att få sätta upp eller byta en skylt. Utanför detaljplanerat område behövs däremot inget bygglov för skyltar. Vill du sätta upp en skylt vid exempelvis riksväg 19, eller annan större väg, behöver du tillstånd från Trafikverket Länk till annan webbplats. eller Länsstyrelsen Länk till annan webbplats..

Undantag:

Du behöver inte bygglov för skyltar som:

 • är max 1 m².*
 • är för ett tillfälligt evenemang och sitter uppe högst fyra veckor.*
 • är en orienteringstavla på max 2 m².*
 • är en skylt inomhus.
 • valreklam i samband med val till riksdagen, landstingsfullmäktige, kommunfullmäktige, Europaparlamentet, eller i samband med folkomröstning.
 • är en nationsflagga, flagga med kommunvapen eller liknande.
 • är ett vägmärke, en tilläggstavla eller annan anordning för att anvisa trafik enligt vägmärkesförordningen (2007:90).

* Undantaget gäller inte om skylten sätts upp i anslutning till en byggnad, eller i ett bebyggelseområde som är särskilt värdefullt.

Dessa handlingar ska du skicka in med ansökan

Det är typen av skylt som avgör vilka handlingar du behöver skicka in. Läs mer om generella krav på ritningarnas kvalitet här.

Skylt på fasad

 • Situationsplan i skala 1:200/1:500 där du ritar in på vilken fasad och var på fasaden du ska sätta upp skylten.
 • Skyltritning i skala 1:10 med skyltens höjd, bredd och djup, samt även material, färg, utseende och vad som ska stå på skylten.
 • Fasadritning i skala 1:100 där du ritar in skylten skalenligt på fasaden med mått från skylten till marken och till husknuten.
 • Foto på fasaden där skylten ska sättas upp.
 • Eventuell beskrivning av belysning.

Skylt på mark

 • Situationsplan i skala 1:200/1:500 där du ritar in skyltens placering på tomten med minst två mått på avstånd till tomtgränsen på olika håll.
 • Skyltritning i skala 1:10 med skyltens höjd, bredd och djup, samt även material, färg, utseende och vad som ska stå på skylten. Här ska du även visa skyltställningen tillsammans med skylten och beskriva hur den ska förankras i marken.
 • Eventuell beskrivning av belysning.

Elektronisk skylt

Utöver ritningarna ovan behöver du även redovisa följande:

 • Beskrivning av skylten med budskap, innehåll, ljusstyrka, bildväxlingsfrekvens och om det är rörliga bilder.

Behövs en kontrollansvarig?

Nej, det behövs inte någon kontrollansvarig för att sätta upp en skylt.

Så här ansöker du om bygglov

E-tjänst: Ditt ärende handläggs snabbast och effektivast om du ansöker digitalt via vår e-tjänst. Där laddar du upp dina handlingar och ritningar som PDF-dokument, en fil för varje handling och ritning. Observera att e-tjänsten kräver bank-id.

E-post: Du kan självklart också mejla in dina handlingar till bygg@tomelilla.se. Då kan du först behöva skanna dina handlingar.

Pappersblankett: För dig som vill ansöka via pappersblankett, kontakta Tomelilla direkt. Vi föredrar dock digitala handlingar och att kommunicera digitalt. Då blir handläggningen snabbare och effektivare. Du som ändå väljer pappersblankett ska skicka din ansökan tillsammans med handlingar till:

Tomelilla kommun
Byggnadsnämnden
Gustavs torg 16
273 80 Tomelilla

Du kan också lämna in dina pappershandlingar direkt till receptionen i kommunhuset i Tomelilla.

Processen för en ansökan

Ska du sätta upp en skylt kan processen för ditt ärende se ut så här:

Bygglovsprocessen för enkla ärenden, som balkong, farstu eller fönsterbyte.

Vad kostar bygglov för att sätta upp en skylt?

Ett bygglov för att sätta upp en skylt kostar ungeför 5 000–7 500 kronor beroende på hur stor stor påverkan den har på området. Läs mer om avgifter för bygglov.

Handläggningstid

Vårt mål är att du ska få beslutet inom tio veckor från att vi har fått in din ansökan och den är komplett. Ärendet är komplett när alla tekniska handlingar har lämnats in eller reviderats efter kontakt med byggnadsinspektör eller handläggare från bygglovsenheten.

Skärmtak

Här ser du om vad som gäller om du vill bygga ett skärmtak.

Detaljplanen för ditt område styr hur du får bygga på din tomt och kan innehålla begränsningar. Här hittar du detaljplanen för din fastighet via kommunkartan. Länk till annan webbplats.

Behövs bygglov för att bygga ett skärmtak?

Ja, i regel behövs bygglov för att bygga ett skärmtak. Men det finns undantag om rätt förutsättningar uppfylls.

Undantag:

 • Det måste finnas ett en- eller tvåbostadshus på tomten.
 • Skärmtaket/skärmtaken får vara max 15 m² tillsammans.
 • Skärmtaket byggs över en skyddad uteplats, altan, balkong eller entré.
 • Skärmtaket får inte byggas närmare tomtgränsen än 4,5 meter utan grannens skriftliga medgivande.
 • Om tomten gränsar mot allmän mark, som gata, park eller cykelväg, får du inte bygga ett skärmtak närmare den gränsen än 4,5 meter.
 • Det får inte finnas krav på bygglov enligt detaljplanen för ditt omrpåde.
 • Bor du utanför detaljplanerat område, eller sammanhållen bebyggelse, får du uppföra en mindre tillbyggnad utan bygglov. Läs mer under Bygga ut huset.

Dessa handlingar ska du skicka in med ansökan

Ritningarna måste visa hur det nya skärmtaket kommer att se ut när det är färdigbyggt. Läs mer om generella krav på ritningarnas kvalitet här.

 • Situationsplan i skala 1:500 där du ritar in skärmtakets storlek och placering.
 • Fasadritning i skala 1:100 där du ritar in hur skärmtaket ser ut med alla berörda fasader med marknivå.

Behöver du en kontrollansvarig?

Nej, det behövs i regel inte någon kontrollansvarig för att bygga ett skärmtak.

Så här ansöker du om bygglov

E-tjänst: Ditt ärende handläggs snabbast och effektivast om du ansöker digitalt via vår e-tjänst. Där laddar du upp dina handlingar och ritningar som PDF-dokument, en fil för varje handling och ritning. Observera att e-tjänsten kräver bank-id.

E-post: Du kan självklart också mejla in dina handlingar till bygg@tomelilla.se. Då kan du först behöva skanna dina handlingar.

Pappersblankett: För dig som vill ansöka via pappersblankett, kontakta Tomelilla direkt. Vi föredrar dock digitala handlingar och att kommunicera digitalt. Då blir handläggningen snabbare och effektivare. Du som ändå väljer pappersblankett ska skicka din ansökan tillsammans med handlingar till:

Tomelilla kommun
Byggnadsnämnden
Gustavs Torg 16
273 80 Tomelilla

Du kan också lämna in dina pappershandlingar direkt till receptionen i kommunhuset i Tomelilla.

Processen för en ansökan

Ska du bygga ut ditt hus ser processen för ditt ärende ut så här:

Bygglovsprocessen för enkla ärenden, som balkong, farstu eller fönsterbyte.

Vad kostar bygglov för att bygga skärmtak?

Beroende på hur stort ditt skärmtak ska bli kostar bygglovet 11 000 kronor. Läs mer om avgifter för bygglov.

Handläggningstid

Vårt mål är att du ska få beslutet inom tio veckor från att vi har fått in din ansökan och den är komplett. Ärendet är komplett när alla tekniska handlingar har lämnats in eller reviderats efter kontakt med byggnadsinspektör eller handläggare från bygglovsenheten.

Solceller

Här ser du vad som gäller om du vill sätta upp solceller.

Behövs bygglov för solceller?

Nej, i regel behöver du inte söka bygglov för att sätta upp en solceller. Men för att din solenergianläggning inom detaljplanerat område ska vara bygglovsbefriad krävs att följande kriterier uppfyllds:

Mer om solceller på Boverket.se. Länk till annan webbplats.

Dessa handlingar ska du skicka in med ansökan

Om det krävs bygglov för att sätta upp solcellspaneler i ditt fall behöver du skicka in följande handlingar med din ansökan. Ritningarna måste visa hur din solenergianläggning ser ut när den är färdigmonterad. Läs mer om generella krav på ritningarnas kvalitet här.

 • Situationsplan i skala 1:500 där du markerar på vilken byggnad som solcellspanelerna ska placeras.
 • Takplansritning i skala 1:100 där du ritar in solcellspanelernas placering.
 • Fasadritning i skala 1:100 där du ritar in hur byggnaden kommer att se ut med solcellspanelerna monterade.
 • Eventuell gavelfasadritning eller sektionsritning i skala 1:100. Ska du ha vinklade solcellspaneler ska du rita in panelernas vinkling och lutning.
 • Foto på byggnaden

Behöver du en kontrollansvarig?

Nej, i regel behövs ingen kontrollansvarig för att sätta upp solceller på ett en- eller tvåbostadshus. Ska du sätta upp en solenergianläggning på ett flerbostadshus kan det behövas en kontrollansvarig. Läs mer om kontrollansvarig på Boverket.se. Länk till annan webbplats.

Så här ansöker du om bygglov

E-tjänst: Ditt ärende handläggs snabbast och effektivast om du ansöker digitalt via vår e-tjänst. Där laddar du upp dina handlingar och ritningar som PDF-dokument, en fil för varje handling och ritning. Observera att e-tjänsten kräver bank-id.

E-post: Du kan självklart också mejla in dina handlingar till bygg@tomelilla.se. Då kan du först behöva skanna dina handlingar.

Pappersblankett: För dig som vill ansöka via pappersblankett, kontakta Tomelilla direkt. Vi föredrar dock digitala handlingar och att kommunicera digitalt. Då blir handläggningen snabbare och effektivare. Du som ändå väljer pappersblankett ska skicka din anmälan tillsammans med handlingar till:

Tomelilla kommun
Byggnadsnämnden
Gustavs torg 16
273 80 Tomelilla

Du kan också lämna in dina pappershandlingar direkt till receptionen i kommunhuset i Tomelilla.

Processen för en ansökan

Ska du sätta upp solcellspaneler ser processen för ditt ärende ut så här:

Bygglovsprocessen för enkla ärenden, som balkong, farstu eller fönsterbyte.

Vad kostar bygglov för att bygga ett nytt bostadshus?

Om det krävs bygglov för att sätta upp solceller i ditt fall kostar bygglovet ungefär 7 000 kronor beroende på hur stor anläggning det ska bli. Läs mer om avgifter för bygglov.

Handläggningstid

Vårt mål är att du ska få beslutet inom tio veckor från att vi har fått in din ansökan och den är komplett. Ärendet är komplett när alla tekniska handlingar har lämnats in eller reviderats efter kontakt med byggnadsinspektör eller handläggare från bygglovsenheten.

Spaljé eller pergola

En spaljé är oftast en gles konstruktion som ofta används som växtstöd. Spaljér utgörs till största delen av luft och går att se igenom från alla håll.

En pergola är också en gles konstruktion med stolpar i hörnen. Den används ofta också som stöd till klätterväxter, vars blad bildar ett visst skydd.

Behövs bygglov för att sätta upp spaljé eller pergola?

Nej, i regel behövs inte bygglov för att sätta upp en spaljé eller en pergola utan tätt tak och vägg. Men om du sätter upp något slags tak, som segelduk eller liknande, kan du behöva söka bygglov om taket är av permanent karaktär.

Strandskydd – söka dispens

Här ser du vad som gäller om du beöver söka dispens från strandskydd.

Vill du bygga, ändra eller anlägga en brygga eller grillplats, men bor nära ett vattendrag? Då bor du troligen inom strandskyddat område och behöver ansöka om dispens från strandskyddet. Här kan du se om din fastighet ligger inom strandskyddat område. Länk till annan webbplats.

Vad gäller inom strandskyddat område?

Inom ett strandskyddsområde får du inte:

 • Uppföra nya byggnader.
 • Ändra byggnader eller användning av av dem eller andra anläggningar/anordningar, om det hindrar eller avhåller allmänheten från att beträda ett område där de annars skulle ha fått färdas fritt.
 • Utföra grävningsarbeten eller andra förberedelsearbeten för byggnader, anläggningar eller anordningar som avses i punkt 1 och 2, eller
 • vidta åtgärder som väsentligt förändrar livsvillkoren för djur- eller växtarter.

I områden som omfattas av strandskydd ska du ansöka om dispens för att få tillstånd att göra något av ovanstående. Du kan få dispens om det finns särskilda skäl.

Förbuden gäller inte för:

 • Byggnader, anläggningar, anordningar eller åtgärder (som inte är avsedda för bostadsändamål) om de behövs för jordbruket, fisket eller skogsbruket och de för sin funktion måste finnas eller vidtas inom strandskyddsområdet.
 • Verksamheter eller åtgärder som har tillåtits av regeringen eller som omfattas av ett tillstånd enligt miljöbalken.
 • att anlägga allmän väg eller järnväg enligt en fastställd vägplan eller järnvägsplan.

Dessa handlingar ska du skicka in med ansökan

Om det krävs dispens från strandskydd för den åtgärd du vill göra behöver du skicka in följande handlingar med din ansökan. Läs mer om generella krav på ritningarnas kvalitet här.

 • Situationsplan i skala 1:500 där du ritar in en tomtplatsavgränsning (en privat zon) på din fastighet. Detta är inte detsamma som hela fastigheten.
 • Ritningar i skala 1:100 som tydligt visar åtgärden.
 • Redovisning av eventuell påverkan på natur-eller kulturvärde.
 • Redovisning av särskilda skäl för dispens.
 • Foton på området.

Så här ansöker du om dispens från strandskydd

Vill du ansöka om strandskyddsdispens måste du ange ett utav de särskilda skäl som anges i sjunde kapitlet i miljöbalken (1998:808), paragraferna 13–18 Länk till annan webbplats..

E-tjänst: Ditt ärende handläggs snabbast och effektivast om du ansöker digitalt via vår e-tjänst. Där laddar du upp dina handlingar och ritningar som PDF-dokument, en fil för varje handling och ritning. Observera att e-tjänsten kräver bank-id.

E-post: Du kan självklart också mejla in dina handlingar till bygg@tomelilla.se. Då kan du först behöva skanna dina handlingar.

Pappersblankett: För dig som vill ansöka via pappersblankett, kontakta Tomelilla direkt. Vi föredrar dock digitala handlingar och att kommunicera digitalt. Då blir handläggningen snabbare och effektivare. Du som ändå väljer pappersblankett ska skicka din ansökan tillsammans med handlingar till:

Tomelilla kommun
Byggnadsnämnden
Gustavs Torg 16
273 80 Tomelilla

Du kan också lämna in dina pappershandlingar direkt till receptionen i kommunhuset i Tomelilla.

Då söker du dispens hos länsstyrelsen

I normala fall hanterar kommunen strandskyddsdispenser. Men gäller det områden som är skyddade, som naturreservat, biotopskyddsområden, natura 2000-områden, landskapsbildsskyddsområden, djur- och växtskyddsområden, kulturreservat eller naturminnen. Då prövas dispensen av länsstyrelsen.

Mer om att ansöka om dispens från strandskydd på Länsstyrelsen Skånes webbplats Länk till annan webbplats.

Vad kostar det att söka dispens från strandskydd?

Att söka dispens från strandskyddet enligt miljöbalken kostar ungefär 7 000 kronor för en enkel dispens (komplementbyggnader inom befintlig tomt). Ett komplicerat ärende, som en ny etablering utanför befintlig tomt, kostar ungefär 13 000 kronor.

Mer om strandskydd i Tomelilla kommun.

Stycka av tomt – söka förhandsbesked

Här ser du vad som gäller om du vill stycka av en tomt och/eller ansöka om förhandsbesk

Ska du stycka av en bit mark till en ny fastighet kan det vara bra att ansöka om förhandsbesked innan du söker bygglov. Via förhandsbeskedet får du reda om det är lämpligt att bygga på platsen eller ej. Det krävs ett positivt förhandsbesked om du vill stycka av en bit mark till en ny fastighet utanför detaljplanerat område. Här via kommunkartan ser du om du bor utanför detaljplanerat område. Länk till annan webbplats.

Behövs bygglov för att stycka av?

Nej, det behövs inget bygglov för att stycka av mark. Ligger fastigheten du vill stycka av utanför detaljplanerat område behöver du ansöka om ett förhandsbesked.

Dessa handlingar ska du skicka in med ansökan om förhandsbesked

Ritningarna ska visa hur du vill stycka av din tomt. Läs mer om generella krav på ritningarnas kvalitet här.

 • Situationsplan i skala 1:500 där du markerar gränserna och hur du vill stycka av din tomt, och eventuellt vill placera ny byggnad.
 • Redovisa vilken typ av byggnad du vill uppföra
 • Foto på platsen och omgivningen.
 • Eventuell bullerutredning.

Behöver du en kontrollansvarig?

Nej, det behövs ingen kontrollansvarig för att få ett förhandsbesked.

Så här ansöker du om bygglov

E-tjänst: Ditt ärende handläggs snabbast och effektivast om du ansöker digitalt via vår e-tjänst. Där laddar du upp dina handlingar och ritningar som PDF-dokument, en fil för varje handling och ritning. Observera att e-tjänsten kräver bank-id.

E-post: Du kan självklart också mejla in dina handlingar till bygg@tomelilla.se. Då kan du först behöva skanna dina handlingar.

Pappersblankett: För dig som vill ansöka via pappersblankett, kontakta Tomelilla direkt. Vi föredrar dock digitala handlingar och att kommunicera digitalt. Då blir handläggningen snabbare och effektivare. Du som ändå väljer pappersblankett ska skicka din anmälan tillsammans med handlingar till:

Tomelilla kommun
Byggnadsnämnden
Gustavs torg 16
273 80 Tomelilla

Du kan också lämna in dina pappershandlingar direkt till receptionen i kommunhuset i Tomelilla.

Vad kostar förhandsbeskedet?

Att få ett förhandsbesked kostar ungefär 15 000 kronor. Läs mer om avgifter för bygglov.

Handläggningstid

Vårt mål är att du ska få beslutet inom tio veckor från att vi har fått in din ansökan och den är komplett. Ärendet är komplett när alla tekniska handlingar har lämnats in eller reviderats efter kontakt med byggnadsinspektör eller handläggare från bygglovsenheten.

Lantmäteriet sköter avstyckningen

När du har fått ditt förhandsbesked så är det till Lantmäteriet du vänder dig för att ansöka om avstyckning. Mer på Lantmäteriet.se. Länk till annan webbplats.

Takbyte – byta takbeklädnad

Här ser du vad som gäller om du vill byta tak på ditt hus.

Yttertaket som skyddar ditt hus har alltid en takbeklädnad/taktäckning. Vanliga takbeklädnader är tegel- och betongpannor, plåt och tjärpapp.

Detaljplanen för ditt område styr hur du får bygga på din tomt och kan innehålla begränsningar. Här hittar du detaljplanen för din fastighet via kommunkartan. Länk till annan webbplats.

Behövs bygglov för att byta tak?

Ja, ska du byta från en takbeklädnad till en annan, som från tegelpannor till plåttak, behövs bygglov. Ska du bara ersätta din gamla takbeklädnad med en ny, som att byta från gamla betongpannor till nya i samma kulör, så behövs i regel inget bygglov. Bor du i en skyddsvärd miljö kan det dock krävas bygglov även då.

Undantag:

 • Är ditt hus ett en- eller tvåbostadshus med tillhörande komplementbyggnader och ligger inom detaljpplanerat område, så krävs inget bygglov för att byta takbeklädnad så länge ändringen inte väsentligt ändrar byggnadens eller områdets karaktär.
 • Bor du utanför detaljplanerat område behöver du inget bygglov för att byta taktäckning.

Dessa handlingar ska du skicka in med din ansökan

Ska du byta takbeklädnad behöver du skicka in en ansökan där du beskriver material, utformning och kulör. Läs mer om generella krav på ritningarnas kvalitet här.

 • Foto på byggnaden.
 • Evenruell fasadritning i skala 1:100 där du ritar in hur skärmtaket ser ut med alla berörda fasader med marknivå. Exempel på fasadritning. Pdf, 5.1 MB.
 • Eventuellt produktblad.
 • Eventuellt situationsplan där du markerar vilken byggnad/byggnader ansökan gäller.

Behöver du en kontrollansvarig?

Nej, det behövs ingen kontrollansvarig för att byta takbeklädnad.

Så här ansöker du om bygglov

E-tjänst: Ditt ärende handläggs snabbast och effektivast om du ansöker digitalt via vår e-tjänst. Där laddar du upp dina handlingar och ritningar som PDF-dokument, en fil för varje handling och ritning. Observera att e-tjänsten kräver bank-id.

E-post: Du kan självklart också mejla in dina handlingar till bygg@tomelilla.se. Då kan du först behöva skanna dina handlingar.

Pappersblankett: För dig som vill ansöka via pappersblankett, kontakta Tomelilla direkt. Vi föredrar dock digitala handlingar och att kommunicera digitalt. Då blir handläggningen snabbare och effektivare. Du som ändå väljer pappersblankett ska skicka din anmälan tillsammans med handlingar till:

Tomelilla kommun
Byggnadsnämnden
Gustavs torg 16
273 80 Tomelilla

Du kan också lämna in dina pappershandlingar direkt till receptionen i kommunhuset i Tomelilla.

Processen för en ansökan

Ska du byta tak ser processen för ditt ärende ut så här:

Bygglovsprocessen för enkla ärenden, som balkong, farstu eller fönsterbyte.

Vad kostar bygglov för att byta takbeklädnad?

Bygglov för att byta tak kostar ungefär 12 000 kronor. Läs mer om avgifter för bygglov.

Handläggningstid

Vårt mål är att du ska få beslutet inom tio veckor från att vi har fått in din ansökan och den är komplett. Ärendet är komplett när alla tekniska handlingar har lämnats in eller reviderats efter kontakt med byggnadsinspektör eller handläggare från bygglovsenheten.

Takkupa

Här ser du vad som gäller om du vill bygga en takkupa.

Detaljplanen för ditt område styr hur du får bygga på din tomt och kan innehålla begränsningar. Här hittar du detaljplanen för din fastighet via kommunkartan. Länk till annan webbplats.

Behövs bygglov för att byta tak?

Ja, i regel behövs bygglov för att bygga en takkupa på ett hus, men det finns undantag.

Undantag:

 • Det krävs oftast inte bygglov för att bygga upp till två takkupor på ett en- eller tvåbostadshus, så kallade attefallstakkupor. I de flesta fall krävs det då i stället en anmälan. För att attefallstakkuporna ska vara bygglovsbefriade får de tillsammans uppta högst halva takfallet på bostadshuset. De får heller inte innebära något ingrepp i den bärande takkonstruktionen. Och när det är färdigt får det finnas max två takkupor på bostadshuset. Mer om attefallstakkupor på Boverket.se. Länk till annan webbplats.
 • Bor du utanför detaljplanerat område. eller sammanhållen bebyggelse, behöver du varken söka bygglov eller göra någon anmälan för att bygga en takkupa. Skulle du behöva växla av en takstol för att bygga takkupan behöver du dock göra en anmälan.

Dessa handlingar ska du skicka in med ansökan eller anmälan

Ritningarna ska visa hur ditt hus kommer att se ut när den nya takkupan är byggd. Läs mer om generella krav på ritningarnas kvalitet här.

Behöver du en kontrollansvarig?

Beroende på hur stor komplex takkupa du ska bygga som kan det behövas en kontrollansvarig. Läs mer om kontrollansvarig på Boverket.se. Länk till annan webbplats.

Så här ansöker du om bygglov

E-tjänst: Ditt ärende handläggs snabbast och effektivast om du ansöker digitalt via vår e-tjänst. Där laddar du upp dina handlingar och ritningar som PDF-dokument, en fil för varje handling och ritning. Observera att e-tjänsten kräver bank-id.

E-post: Du kan självklart också mejla in dina handlingar till bygg@tomelilla.se. Då kan du först behöva skanna dina handlingar.

Pappersblankett: För dig som vill ansöka via pappersblankett, kontakta Tomelilla direkt. Vi föredrar dock digitala handlingar och att kommunicera digitalt. Då blir handläggningen snabbare och effektivare. Du som ändå väljer pappersblankett ska skicka din ansökan tillsammans med handlingar till:

Tomelilla kommun
Byggnadsnämnden
Gustavs Torg 16
273 80 Tomelilla

Du kan också lämna in dina pappershandlingar direkt till receptionen i kommunhuset i Tomelilla.

Processen för en ansökan

Ska du bygga takkupa på ditt hus ser processen för ditt ärende ut så här:

Bygglovsprocessen för enkla ärenden, som balkong, farstu eller fönsterbyte.

Vad kostar bygglov för att bygga takkupa?

Ett bygglov för en takkupa kostar ungefär 12 000 kronor Räcker det med en attefallsanmälan kostar den cirka 6 000 kronor. Läs mer om avgifter för bygglov.

Handläggningstid

Vårt mål är att du ska få beslutet inom tio veckor från att vi har fått in din ansökan och den är komplett. Ärendet är komplett när alla tekniska handlingar har lämnats in eller reviderats efter kontakt med byggnadsinspektör eller handläggare från bygglovsenheten.

Terrass, trädäck eller altan

Här ser du vad som gäller om du vill bygga en terrass, trädäck eller altan på din tomt.

Detaljplanen för ditt område styr hur du får bygga på din tomt och kan innehålla begränsningar. Här hittar du detaljplanen för din fastighet via kommunkartan. Länk till annan webbplats.

Behövs bygglov för att bygga terrass, trädäck eller altan?

Nej, du behöver inte bygglov om din altan, terrass eller trädäck ska byggas ihop med huset och inte är högre än 1,8 meter från lägsta marknivå. Altanens höjd mäts från marken vid altanens ytterkanter upp till altangolvets ovansida. Vill du sätta upp ett staket runt om gäller andra regler. Se information om uterum, glasa in altan, veranda eller balkong eller plank, mur eller staket.

Förutsättningar:

 • Det finns ett befintligt en- eller tvåbostadshus på tomten.
 • Terrassen, trädäcket eller altanen är en tillbyggnad.
 • Terrassen, trädäcket eller altanen byggs till ett en- eller tvåbostadshus eller ett komplementbostadshus.
 • Terrassen, trädäcket eller altanen är en uteplats på marken.
 • Terrassen, trädäcket eller altanen byggs inom 3,6 meter från bostadshuset.
 • Terrassen, trädäcket eller altanen placeras minst 4,5 meter från gräns om grannar inte medger närmare placering.
 • Om din tomt gränsar mot allmän mark, som en gata, park eller cykelväg, får du inte placera terrassen, trädäcket eller altanen närmare den gränsen än 4,5 meter.
 • Du behöver i regel strandskyddsdispens enligt miljöbalken om du bygger inom hundra meter från hav, sjö och vattendrag. Mer om strandskydd på Boverket.se. Länk till annan webbplats.
 • Särskilda regler kan gälla för byggnader eller inom bebyggelseområden som är särskilt värdefulla.

Mer information finns på Boverket.se Länk till annan webbplats..

Uterum

Här ser du vad som gäller om du vill bygga ett uterum.

Detaljplanen för ditt område styr hur du får bygga på din tomt och kan innehålla begränsningar. Här hittar du detaljplanen för din fastighet via kommunkartan. Länk till annan webbplats.

Behövs bygglov för att bygga ett uterum?

Ja, i regel behöver du bygglov för att bygga ett uterum.

Undantag:

 • Är uterummet max 15 m² och byggs ihop med bostadshuset kan det rymmas inom reglerna för attefallsåtgärder. I så fall gör du en anmälan för attefallsåtgärder.
 • Är uterummet max 30 m² och byggs fristående kan det också rymmas inom reglerna för attefallsåtgärder. I så fall gör du en anmälan för attefallsåtgärder.
 • Bor du utanför detaljplanerat område eller sammanhållen bebyggelse får du bygga max 50 m² utan bygglov i omedelbar närhet av bostadshuset, dock max 50 procent av bostadshusets yta.

Dessa handlingar ska du skicka in med ansökan

Ritningarna ska visa hur ditt uterum kommer att se ut när det är färdigt. Byggs uterummet ihop med bostadshuset ritar du in det tillsammans med den befintliga bostaden så att helheten framgår. Läs mer om generella krav på ritningarnas kvalitet här.

Behöver du en kontrollansvarig?

Nej, i regel behövs inte någon kontrollansvarig för att bygga ett uterum. Läs mer om kontrollansvarig.

Så här ansöker du om bygglov

E-tjänst: Ditt ärende handläggs snabbast och effektivast om du ansöker digitalt via vår e-tjänst. Där laddar du upp dina handlingar och ritningar som PDF-dokument, en fil för varje handling och ritning. Observera att e-tjänsten kräver bank-id.

E-post: Du kan självklart också mejla in dina handlingar till bygg@tomelilla.se. Då kan du först behöva skanna dina handlingar.

Pappersblankett: För dig som vill ansöka via pappersblankett, kontakta Tomelilla direkt. Vi föredrar dock digitala handlingar och att kommunicera digitalt. Då blir handläggningen snabbare och effektivare. Du som ändå väljer pappersblankett ska skicka din ansökan tillsammans med handlingar till:

Tomelilla kommun
Byggnadsnämnden
Gustavs Torg 16
273 80 Tomelilla

Du kan också lämna in dina pappershandlingar direkt till receptionen i kommunhuset i Tomelilla.

Processen för en ansökan

Ska du bygga uterum till ditt hus ser processen för ditt ärende ut så här:

Bygglovsprocessen för enkla ärenden, som balkong, farstu eller fönsterbyte.

Vad kostar bygglov för att bygga ett uterum?

Ett bygglov för ett uterum som tillbyggnad kostar ungefär 11 000 kronor. Räcker det med en attefallsanmälan för tillbyggnad kostar den cirka 8 000 kronor. Är det ett bygglov för ett fristående uterum kostar det cirka 10 000 kronor, och räcker det med en attefallsanmälan för fristående uterum kostar det ungefär 6 500 kronor. Läs mer om avgifter för bygglov.

Handläggningstid

Vårt mål är att du ska få beslutet inom tio veckor från att vi har fått in din ansökan och den är komplett. Ärendet är komplett när alla tekniska handlingar har lämnats in eller reviderats efter kontakt med byggnadsinspektör eller handläggare från bygglovsenheten.

Ventilation

Här ser du vad som gäller om du installerar ny ventilation eller ändrar den befintliga väsentligt.

Behövs bygglov för att installera eller ändra ventilation?

Nej, du behöver inte bygglov för att installera eller ändra din ventilation, men däremot behöver du göra en anmälan.

Exempel på vad du behöver göra en bygganmälan för:

 • Byta ut ventilationsaggregat eller ändrade systemsfunktioner av ventilationssystemet.
  Ändrad planlösning då luftflöden fördelas till färre eller fler rum.
 • Ändra verksamhet/användning av rum/lokal.
 • Byta typ av ventilationssystem, från till exempel självdrag till mekanisk frånluft.
  Installation av ny styr- eller reglerutrustning för hela eller betydande delar av ett ventilationssystem.
 • Installera reningsutrustning eller ändrade funktioner i ett ventilationssystem.
 • Installera eller byta aggregat, fläkt, ventilationskanaler eller värmeväxlare som påverkar ventilationsflöden eller luftkvalitet.
 • Ändra anordning för ventilation för att anpassa ventilationsflöden till ändrad användning av en byggnad, exempelvis till följd av byte av verksamhet, förändrad planlösning eller avsevärt ökat personantal.

Att kolla innan du bygger

Innan du börjar finns vissa saker som kan vara bra att utreda.

 • Hur säkerställs att fräsch och ren utomhusluft tillförs byggnaden?
 • Hur säkerställs att frånluft inte förs tillbaka in i byggnaden? Planera placering av tilluft och frånluft.
 • Påverkar installationen eller ändringen byggnadens brandskydd?
 • Innebär installationen eller ändringen att det krävs några åtgärder för att klara installationsbuller eller överhöring mellan rum?
 • Hur kan du vara varsam om husets ursprungliga utseende? All ändringar ska göras varsamt.
 • Extra viktigt att inte förvanska är det om ditt hus eller ligger inom ett bebyggelseområde som är särskilt värdefullt från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt. Läs mer under kulturmiljö.
 • Behöver du anlita en kontrollansvarig? Det behövs om det är en större åtgärd. Läs mer om kontrollansvarig.

Vägg – riva eller flytta

Här ser du vad som gäller om du vill riva eller flytta en vägg för att ändra planlösningen inomhus.

Behövs bygglov för att riva eller flytta en vägg?

Nej, du behöver inte bygglov för att riva eller flytta en vägg, men är väggen bärande behöver du göra en anmälan.

Dessa handlingar ska du skicka in med anmälan

Ritningarna ska visa hur din planlösning kommer att se ut när väggen är riven eller flyttad. Läs mer om generella krav på ritningarnas kvalitet här.

 • Planritning i skala 1:100 där du ritar in väggtjocklek, fönster- och dörröppningar (ange både befintliga och nya öppningsmått), samt rumsfunktioner.
 • Konstruktionsritning i skala 1:10/1:20 med en detaljerad beskrivning av konstruktionen. Du ska bland annat redovisa balkens dimensioner, infästningar och allmänna föreskrifter.
 • Eventuellt förslag på kontrollplan.

Behöver du en kontrollansvarig?

Det beror på storlek och komplexitet på ditt byggprojekt, om du behöver en kontrollansvarig eller ej. Läs mer om kontrollansvarig. Kontakta oss om du är osäker!

Så här anmäler du ditt bygge

E-tjänst: Ditt ärende handläggs snabbast och effektivast om du anmäler digitalt via vår e-tjänst. Där laddar du upp dina handlingar och ritningar som PDF-dokument, en fil för varje handling och ritning. Observera att e-tjänsten kräver bank-id.

E-post: Du kan självklart också mejla in dina handlingar till bygg@tomelilla.se. Då kan du först behöva skanna dina handlingar.

Pappersblankett: För dig som vill anmäla via pappersblankett, kontakta Tomelilla direkt. Vi föredrar dock digitala handlingar och att kommunicera digitalt. Då blir handläggningen snabbare och effektivare. Du som ändå väljer pappersblankett ska skicka din anmälan tillsammans med handlingar till:

Tomelilla kommun
Byggnadsnämnden
Gustavs torg 16
273 80 Tomelilla

Du kan också lämna in dina pappershandlingar direkt till receptionen i kommunhuset i Tomelilla.

Processen för en anmälan

Ska du riva eller flytta en vägg ser processen för ditt ärende ut så här:

Processen steg för steg för en bygganmälan.

Vad kostar det?

Anmälan för riva eller flytta en vägg kostar ungefär 7 000 kronor. Krävs ett tekniskt samråd blir kostnaden cirka 12 000 kronor. Läs mer om avgifter för bygglov.

Handläggningstid

Vårt mål är att bevilja startbesked inom fyra veckor från att ärendet har kommit in och är komplett. Ärendet är komplett när alla tekniska handlingar har lämnats in eller reviderats efter kontakt med byggnadsinspektör eller handläggare från bygglovsenheten.

Växthus eller förråd

Här ser du om vad som gäller om du vill bygga ett växthus eller förråd på din tomt.

Detaljplanen för ditt område styr hur du får bygga på din tomt. Här hittar du detaljplanen för din fastighet via kommunkartan. Länk till annan webbplats.

Behövs bygglov för att bygga växthus eller förråd?

Ja, i regel behövs bygglov för att bygga ett växthus eller ett förråd.

Undantag:

 • Om växthuset eller förrådet ska bli max 15 m² kan det eventuellt betraktas som en friggebod.
 • Om växthuset eller förrådet ska bli max 30 m² kan det rymmas inom reglerna för attefallsåtgärder. Då ska du i stället göra en anmälan för attefallsåtgärder.
 • Om du bor utanför detaljplanerat område (se på kommunkartan om du gör det eller ej Länk till annan webbplats.), eller sammanhållen bebyggelse, så får du bygga max 50 m² utan bygglov. Notera att du i så fall får bygga max 50 procent av bostadshusets byggyta.

Dessa handlingar ska du skicka in med ansökan

Ritningarna måste visa hur växthuset eller förrådet kommer att se ut när det är färdigbyggt. Läs mer om generella krav på ritningarnas kvalitet här.

 • Situationsplan i skala 1:500 där du ritar in byggnadens storlek och placering. Exempel på situationsplan, planritning och fasadritning. Pdf, 1.7 MB.
 • Planritning i skala 1:100 där du ritar in väggtjocklek, fönster och dörr-/portöppningar. Se exempel för situationsplan!
 • Fasadritning i skala 1:100 där du ritar in hur byggnaden ser ut utifrån. Du ska redovisa alla fasader med marknivå. Se exempel för situationsplan!
 • Eventuell konstruktionsritning i skala 1:50/1:100 med en detaljerad beskrivning av konstruktionen, där du redovisar dimensioner och material.

Behöver du en kontrollansvarig?

Det beror på hur stort eller komplicerat du tänker bygga ditt växthus eller förråd. Normalt behöver du ingen kontrollansvarig för att bygga ett mindre förråd eller växthus.
Kontakta oss gärna för rådgivning (se nedan).

Så här ansöker du om bygglov

E-tjänst: Ditt ärende handläggs snabbast och effektivast om du ansöker digitalt via vår e-tjänst. Där laddar du upp dina handlingar och ritningar som PDF-dokument, en fil för varje handling och ritning. Observera att e-tjänsten kräver bank-id.

E-post: Du kan självklart också mejla in dina handlingar till bygg@tomelilla.se. Då kan du först behöva skanna dina handlingar.

Pappersblankett: För dig som vill ansöka via pappersblankett, kontakta Tomelilla direkt. Vi föredrar dock digitala handlingar och att kommunicera digitalt. Då blir handläggningen snabbare och effektivare. Du som ändå väljer pappersblankett ska skicka din ansökan tillsammans med handlingar till:

Tomelilla kommun
Byggnadsnämnden
Gustavs Torg 16
273 80 Tomelilla

Du kan också lämna in dina pappershandlingar direkt till receptionen i kommunhuset i Tomelilla.

Processen för en ansökan

Ska du bygga ett växthus eller förråd på din tomt ser processen för ditt ärende ut så här:

Bygglovsprocessen för enkla ärenden, som balkong, farstu eller fönsterbyte.

Vad kostar bygglov för att bygga ett växthus eller förråd?

Ett bygglov för ett mindre växthus eller förråd kostar ungefär 10 000 kronor. Räcker det med en attefallsanmälan för fristående byggnad kostar den cirka 6 500 kronor. Läs mer om avgifter för bygglov.

Handläggningstid

Vårt mål är att du ska få beslutet inom tio veckor från att vi har fått in din ansökan och den är komplett. Ärendet är komplett när alla tekniska handlingar har lämnats in eller reviderats efter kontakt med byggnadsinspektör eller handläggare från bygglovsenheten.