Lediga bostadstomter

Tomelilla kommun förfogar över en del lediga tomter som är till salu. Vill du bygga hus så finns här ett utbud av lediga bostadstomter att köpa.

Att köpa tomt

Om du vill köpa en bostadstomt ska du fylla i en intresseanmälan och skicka in till kommunen. Om tomten inte redan är reserverad så upprättar vi ett köpekontrakt. När köpekontraktet har undertecknats har du sex månader på dig att söka bygglov. Under denna tid är tomten reserverad för dig. I detta skede betalar du ingenting för tomten.

Köpet av bostadstomten kan inte slutföras förrän du har lämnat in en ansökan om bygglov och bygglovet har beviljats. Om den tomt du tänker köpa ligger inom detaljplanerat område och ska styckas av, måste tomten vara avstyckad innan bygglovet kan sökas och beviljas.

Efter att bygglovet är beviljat betalar du köpeskillingen och du blir ägare till tomten. Det är möjligt att få ytterligare tre månader förlängd reservationstid om du inte hinner få ansökningshandlingarna klara. Men då måste du betala en handpenning på tio procent av tomtpriset.

Bostadstomterna säljs i befintligt skick.

Lediga tomter

Brösarp

Brösarp ligger i norra delen av kommunen och är vida känt för sitt vackra backlandskap med böljande kullar nära havet.

Service i Brösarp: livsmedelsbutik och andra affärer, vårdcentral, apotek, restauranger, bensinmack, förskola, grundskola (F–6), bibliotek, konditori, konsthall, utegym, lekplatser, särskilt boende för äldre och bussförbindelser.

Läs mer om Brösarp.


Brösarp 12:79

Adress: Syrenvägen 9
Area: 596 m²
Detaljplan: S1 Brösarp, Stadsplan för Brösarp tätort (Lantmäteriet 1160-P83/1206)
Kommunalt vatten och avlopp: Ja, vatten och spillvatten, men inte dagvatten. Dagvattenhanteringen behöver köparen lösa själv inom fastigheten.
Kontakta Österlen VA för specifik information om anslutning. Länk till annan webbplats.
Elanslutning: Eldistributör, Österlens Kraft AB. Österlen Krafts webbplats Länk till annan webbplats.
Fiber: Se kommunens fiberkarta Länk till annan webbplats.
Avstånd till Tomelilla centrum: ca 24 km
Avstånd till havet: ca 8 km

Brösarp 11:26

Adress: Poppelvägen 18
Area: 596 m²
Detaljplan: Detaljplan för Brösarp 11:16 m fl
Kommunalt vatten och avlopp: Ja, vatten och spillvatten, men inte dagvatten. Dagvattenhanteringen behöver köparen lösa själv inom fastigheten.
Kontakta Österlen VA för specifik information om anslutning. Länk till annan webbplats.
Elanslutning: Eldistributör, Österlens Kraft AB. Österlen Krafts webbplats Länk till annan webbplats.
Fiber: Se kommunens fiberkarta Länk till annan webbplats.
Avstånd till Tomelilla centrum: ca 24 km
Avstånd till havet: ca 8 km

Brösarp 11:25

Adress: Poppelvägen 20
Area: 511 m²
Detaljplan: Detaljplan för Brösarp 11:16 m fl
Kommunalt vatten och avlopp: Ja, vatten och spillvatten, men inte dagvatten. Dagvattenhanteringen behöver köparen lösa själv inom fastigheten.
Kontakta Österlen VA för specifik information om anslutning. Länk till annan webbplats.
Elanslutning: Eldistributör, Österlens Kraft AB. Österlen Krafts webbplats Länk till annan webbplats.
Fiber: Se kommunens fiberkarta Länk till annan webbplats.
Avstånd till Tomelilla centrum: ca 24 km
Avstånd till havet: ca 8 km

Onslunda

Med sin blandade bebyggelse har Onslunda en särskild charm.

Service i Onslunda: Förskola, grundskola (F–6), bussförbindelse, bibliotek och museum.

Läs mer om Onslunda.


Onslunda 13:26

Adress: Lantmannavägen 59
Area: 565 m²
Detaljplan: S1 Onslunda, Stadsplan för Onslunda (Lantmäteriet 11-TOM-1892/82)
Kommunalt vatten och avlopp: Ja, vatten och spillvatten, men inte dagvatten. Dagvattenhanteringen behöver köparen lösa själv inom fastigheten.
Kontakta Österlen VA för specifik information om anslutning Länk till annan webbplats.
Elanslutning: Eldistributör, E.ON Eldistribution AB, www.eon.se Länk till annan webbplats.
Fiber: Se kommunens fiberkarta Länk till annan webbplats.
Avstånd till Tomelilla centrum: ca 11 km
Avstånd till havet: ca 20 km

Onslunda 31:146

Adress: Pensionärsvägen 13
Area: 904 m²
Detaljplan: S1 Onslunda, Stadsplan för Onslunda (Lantmäteriet 11-TOM-1892/82)
Kommunalt vatten och avlopp: Ja, vatten och spillvatten, men inte dagvatten. Dagvattenhanteringen behöver köparen lösa själv inom fastigheten.
Kontakta Österlen VA för specifik information om anslutning. Länk till annan webbplats.
Elanslutning: Eldistributör, E.ON Eldistribution AB, www.eon.se Länk till annan webbplats.
Fiber: Se kommunens fiberkarta Länk till annan webbplats.
Avstånd till Tomelilla centrum: ca 11 km
Avstånd till havet: ca 20 km

Onslunda 31:138

Adress: Pensionärsvägen 18
Area: 663 m²
Detaljplan: S1 Onslunda, Stadsplan för Onslunda (Lm beteckning 11-TOM-1892/82)
Kommunalt vatten och avlopp: Ja, vatten och spillvatten, men inte dagvatten. Dagvattenhanteringen behöver köparen lösa själv inom fastigheten.
Kontakta Österlen VA för specifik information om anslutning. Länk till annan webbplats.
Elanslutning: Eldistributör, E.ON Eldistribution AB, www.eon.se Länk till annan webbplats.
Fiber: Se kommunens fiberkarta Länk till annan webbplats.
Avstånd till Tomelilla centrum: ca 11 km
Avstånd till havet: ca 20 km

Del av Onslunda 31:111

Adress: Knut Pers väg (adress fastställs vid avstyckning)
Area: ca 2 000 m² (Tomten behöver styckas av, vilket kan innebära extra tid innan full åtkomst är möjlig)
Detaljplan: S141, Detaljplan för Onslunda 31:135 m fl (Lantmäteriet 1270-P08/91)
Kommunalt vatten och avlopp: Inte i nuläget. Kommunen avser att tomten ska kunna anslutas.
Elanslutning: Eldistributör, E.ON Eldistribution AB, www.eon.se Länk till annan webbplats.
Fiber: Se kommunens fiberkarta Länk till annan webbplats.
Avstånd till Tomelilla centrum: ca 11 km
Avstånd till havet: ca 20 km

Onslunda 31:137

Adress: Ängslyckevägen 14
Area: 927 m²
Detaljplan: S1 Onslunda, Stadsplan för Onslunda (Lantmäteriet 11-TOM-1892/82)
Kommunalt vatten och avlopp: Ja, vatten och spillvatten, men inte dagvatten. Dagvattenhanteringen behöver köparen lösa själv inom fastigheten.
Kontakta Österlen VA för specifik information om anslutning. Länk till annan webbplats.
Elanslutning: Eldistributör, E.ON Eldistribution AB, www.eon.se Länk till annan webbplats.
Fiber: Se kommunens fiberkarta Länk till annan webbplats.
Avstånd till Tomelilla centrum: ca 10 km
Avstånd till havet: ca 20 km

Skåne-Tranås

Skåne-Tranås är en vacker by i kommunens mitt. Platsen har bebotts länge och har en genuin karaktär.

Service i Skåne-Tranås: livsmedelsbutik (obemannad) och andra affärer, vandrarhem, matställen, kiosk, särskilt boende för äldre, bussförbindelse, bensinmack.

Läs mer om Skåne-Tranås

 

Tranås 2:31

Adress: Norrevångsvägen 13
Area: 1 712 m²
Detaljplan: S140, Detaljplan för del av Tranås 2:1 (Lantmäteriet 1270-P96)
Kommunalt vatten och avlopp: Ja, vatten och spillvatten, men inte dagvatten. Dagvattenhanteringen behöver köparen lösa själv inom fastigheten.
Kontakta Österlen VA för specifik information om anslutning. Länk till annan webbplats.
Elanslutning: Eldistributör, E.ON Eldistribution AB, www.eon.se Länk till annan webbplats.
Fiber: Se kommunens fiberkarta Länk till annan webbplats.
Avstånd till Tomelilla centrum: ca 10 km
Avstånd till havet: ca 20 km

Tranås 2:30

Adress: Norrevångsvägen 11
Area: 1 766 m²
Detaljplan: S140, Detaljplan för del av Tranås 2:1 (Lantmäteriet 1270-P96)
Kommunalt vatten och avlopp: Ja, vatten och spillvatten, men inte dagvatten. Dagvattenhanteringen behöver köparen själv lösa inom fastigheten.
Kontakta Österlen VA för specifik information om anslutning. Länk till annan webbplats.
Elanslutning: Eldistributör, E.ON Eldistribution AB, www.eon.se Länk till annan webbplats.
Fiber: Se kommunens fiberkarta Länk till annan webbplats.
Avstånd till Tomelilla centrum: ca 10 km
Avstånd till havet: ca 20 km

 

Tranås 2:29

Adress: Norrevångsvägen 13
Area: 1 710 m²
Detaljplan: S140, Detaljplan för del av Tranås 2:1 (Lantmäteriet 1270-P96)
Kommunalt vatten och avlopp: Ja, vatten och spillvatten, men inte dagvatten. Dagvattenhanteringen behöver köparen lösa själv inom fastigheten.
Kontakta Österlen VA för specifik information om anslutning. Länk till annan webbplats.
Elanslutning: Eldistributör, E.ON Eldistribution AB, www.eon.se Länk till annan webbplats.
Fiber: Se kommunens fiberkarta Länk till annan webbplats.
Avstånd till Tomelilla centrum: ca 10 km
Avstånd till havet: ca 20 km

Spjutstorp

Spjutstorp är en liten by mitt i böljande odlingslandskap som ligger nära Tomelilla centralort.

Service i Spjutstorp: bussförbindelse och friluftsbad.

Läs mer om Spjutstorp.

 

Spjutstorp 62:3

Adress: Lievägen 4
Area: 973 m²
Detaljplan: S1 Spjutstorp, Stadsplan för Spjutstorp (Lantmäteriet 1160-P83/0518)
Kommunalt vatten och avlopp: Ja, vatten och spillvatten, men inte dagvatten. Dagvattenhanteringen behöver köparen lösa själv inom fastigheten.
Kontakta Österlen VA för specifik information om anslutning. Länk till annan webbplats.
Elanslutning: Eldistributör, E.ON Eldistribution AB, www.eon.se Länk till annan webbplats.
Fiber: Se kommunens fiberkarta Länk till annan webbplats.
Avstånd till Tomelilla centrum: ca 7 km
Avstånd till havet: ca 20 km

Tomelilla tätort

I kommunens centralort är det nära till allt.

Service i Tomelilla: förskolor, grundskolor (F–6 och 7–9), särskilda boenden för äldre, kulturhus med konsthall och bibliotek, station med Pågatågsförbindelse, bussförbindelser, livsmedelsbutiker och andra affärer, flera vårdcentraler och apotek, bensinmackar, stadspark, lekplatser, badhus och friluftsbad.

Läs mer om Tomelilla.

 

Duvan 30

Adress: Ullstorpsvägen (servitut gällande utfart finns)
Area: 451 m²
Detaljplan: S1, Stadsplan för Tomelilla Köping (Lantmäteriet 11-TOM-10)
Kommunalt vatten och avlopp: Ja
Kontakta Österlen VA för specifik information. Länk till annan webbplats.
Elanslutning: Eldistributör, E.ON Eldistribution AB, www.eon.se Länk till annan webbplats.
Fiber: Se kommunens fiberkarta Länk till annan webbplats.
Avstånd till havet: ca 15 km

Galten 3

Adress: Betselgatan 6
Area: 1 221 m²
Detaljplan: S92, Stadsplan för kv Giraffen m fl (Lantmäteriet 1160-P84/0709/1)
Kommunalt vatten och avlopp: Ja
Kontakta Österlen VA för specifik information. Länk till annan webbplats.
Elanslutning: Eldistributör, E.ON Eldistribution AB, www.eon.se Länk till annan webbplats.
Fiber: Se kommunens fiberkarta Länk till annan webbplats.
Avstånd till havet: ca 15 km

Galten 4

Adress: Betselgatan 8
Area: 1 169 m²
Detaljplan: S92, Stadsplan för kv Giraffen m fl (Lantmäteriet 1160-P84/0709/1)
Kommunalt vatten och avlopp: Ja
Kontakta Österlen VA för specifik information. Länk till annan webbplats.
Elanslutning: Eldistributör, E.ON Eldistribution AB, www.eon.se Länk till annan webbplats.
Fiber: Se kommunens fiberkarta Länk till annan webbplats.
Avstånd till havet: ca 15 km

Kronhjorten 15

Adress: Oscarsgatan 42
Area: 864 m²
Detaljplan: S92, Stadsplan för kv Giraffen m fl (Lantmäteriet 1160-P84/0709/1)
Kommunalt vatten och avlopp: Ja
Kontakta Österlen VA för specifik information om anslutning. Länk till annan webbplats.
Elanslutning: Eldistributör, E.ON Eldistribution AB, www.eon.se Länk till annan webbplats.
Fiber: Se kommunens fiberkarta Länk till annan webbplats.
Avstånd till havet: ca 15 km

Kronhjorten 16

Adress: Oscarsgatan 44
Area: 865 m²
Detaljplan: S92, Stadsplan för kv Giraffen m fl (Lantmäteriet 1160-P84/0709/1)
Kommunalt vatten och avlopp: Ja
Kontakta Österlen VA för specifik information om anslutning. Länk till annan webbplats.
Elanslutning: Eldistributör, E.ON Eldistribution AB, www.eon.se Länk till annan webbplats.
Fiber: Se kommunens fiberkarta Länk till annan webbplats.
Avstånd till havet: ca 15 km

Myran 12

Adress: Fyledalsvägen/Eva Holmgrens väg
Area: 894 m²
Detaljplan: S1, Stadsplan för Tomelilla Köping (Lantmäteriet 11-TOM-10)
Kommunalt vatten och avlopp: Ja
Kontakta Österlen VA för specifik information om anslutning. Länk till annan webbplats.
Elanslutning: Eldistributör, E.ON Eldistribution AB, www.eon.se Länk till annan webbplats.
Fiber: Se kommunens fiberkarta Länk till annan webbplats.
Avstånd till havet: ca 15 km

Råbocken 3

Adress: Släntgatan 4
Area: 1 047 m²
Detaljplan: S92, Stadsplan för kv Giraffen m fl (Lantmäteriet 1160-P84/0709/1)
Kommunalt vatten och avlopp: Ja
Kontakta Österlen VA för specifik information om anslutning. Länk till annan webbplats.
Elanslutning: Eldistributör, E.ON Eldistribution AB, www.eon.se Länk till annan webbplats.
Fiber: Se kommunens fiberkarta Länk till annan webbplats.
Avstånd till havet: ca 15 km

Råbocken 6

Adress: Jakobsgatan 3
Area: 1 047 m²
Detaljplan: S92, Stadsplan för kv Giraffen m fl (Lantmäteriet 1160-P84/0709/1)
Kommunalt vatten och avlopp: Ja
Kontakta Österlen VA för specifik information om anslutning. Länk till annan webbplats.
Elanslutning: Eldistributör, E.ON Eldistribution AB, www.eon.se Länk till annan webbplats.
Fiber: Se kommunens fiberkarta Länk till annan webbplats.
Avstånd till havet: ca 15 km

Älgen 6

Adress: Oscarsgatan 29
Area: 997 m²
Detaljplan: S92, Stadsplan för kv Giraffen m fl (Lantmäteriet 1160-P84/0709/1)
Kommunalt vatten och avlopp: Ja
Kontakta Österlen VA för specifik information om anslutning. Länk till annan webbplats.
Elanslutning: Eldistributör, E.ON Eldistribution AB, www.eon.se Länk till annan webbplats.
Fiber: Se kommunens fiberkarta Länk till annan webbplats.
Avstånd till havet: ca 15 km

Älgen 7

Adress: Oscarsgatan 31
Area: 1 038 m²
Detaljplan: S92, Stadsplan för kv Giraffen m fl (Lantmäteriet 1160-P84/0709/1)
Kommunalt vatten och avlopp: Ja
Kontakta Österlen VA för specifik information om anslutning. Länk till annan webbplats.
Elanslutning: Eldistributör, E.ON Eldistribution AB, www.eon.se Länk till annan webbplats.
Fiber: Se kommunens fiberkarta Länk till annan webbplats.
Avstånd till havet: ca 15 km

Vad får jag bygga?

Vad du får bygga på en tomt/fastighet regleras i detaljplanen som gäller för området. Detaljplanen bestämmer bland annat hur stort du får bygga till ytan och hur höga byggnaderna får vara.

Kartöversikt detaljplaner

Du söker och hittar gällande detaljplaner och pågående planprojekt i kommunens kartdatabas nedan. Klicka på respektive planområde i kartan för att ta del av information och gällande planbestämmelser för ditt område.

Tomtpriser småhus 2023


Priserna gäller för gamla bostadsområden samt strötomter för småhus.

Småhus¹

Hustyp

Grundavgift

Per kvm tomtyta*

Tomelilla² och Brösarps tätort

 

 

 

 

Villa

278 650 kr

+ 153 kr

 

Radhus/kedjehus

125 158 kr

+ 69 kr

 

Andel i mark- samfällighet

 

+ 69 kr

Övriga orter

 

 

 

 

Villa

105 026 kr

+ 69 kr

 

Radhus/kedjehus

90 540 kr

+ 69 kr

 

Andel i mark- samfällighet

 

+ 69 kr

 

Tomtpriser flerfamiljshus och industrimark 2023

Flerfamiljshus

 

Per kvm + indexuppräkning

Tomelilla tätort²

Andel i marksamfällighet

Grundpris 557 300 kr
samt 138 kr/kvm tomtyta

Industrimark

 

105 kr/kvm tomtyta

¹ Vid köp av fastighet som är belägen inom verksamhetsområdet för VA-kollektivet och som är exploaterad före 1 januari 1990 ska VA-anslutning ingå i fastighetspriset.

² Tryde/Tryde Eke har räknats i tomtprishänseende till tätorten Tomelilla (avgränsning öster om riksväg 19).

För nya bostadsområden upprättas en kalkyl för varje område. Kalkylen ska omfatta exploateringskostnader och andra kostnader för kommunen. De sammanlagda kostnaderna fördelas på områdets tomter efter tomternas storlek. Priser på tomter som inte säljs exploateringsåret räknas upp med index.

Tomtpriserna regleras med konsumentprisindex (KPI), med oktober 2007 som utgångsmånad. Grundavgift regleras till tusental och kvadratmeter till heltal.