Gymnasium

Alla elever som avslutat grundskolan och har ett slutbetyg har rätt till en gymnasieutbildning. Gymnasieskolan är en avgiftsfri och frivillig skolform.

Den svenska gymnasieskolan ger grundläggande kunskaper för yrkes- och samhällsliv och för vidare studier. Kommuner i Skåne och västra Blekinge har ett så kallat samverkansavtal om fritt sök. Det innebär att du som söker till gymnasieskolan kan välja fritt mellan utbildningar i samtliga kommuner.

Skolval till gymnasiet

På skånegy.se kan du logga in för att göra din gymnasieansökan. Där hittar du även all information om de olika gymnasieskolor som finns i regionen.

På gymnasium.se kan du få information om alla gymnasieskolor i hela landet.

Naturbruksgymnasium

I kommunen finns Bollerups Lantbruksinstitut med sitt naturbruksgymnasium. Skolan är en friskola ägd av en stiftelse utan vinstintressen. Mer information finner du via deras hemsida nedan.