Anpassad gymnasieskola

Du som är boende i Tomelilla kommun kan exempelvis välja anpassad gymnasieskola i Ystad eller Simrishamn. Läs om den anpassade gymnasieskolan här.

Vad är anpassad gymnasieskola?

Efter den obligatoriska anpassade grundskolan, finns anpassad gymnasieskola som en frivillig och avgiftsfri vidare utbildning för dig som är mellan 16 och 20 år.

För att få gå i anpassad gymnasieskola har du en intellektuell funktionsnedsättning eller en förvärvad hjärnskada, som gör att du inte når gymnasieskolans kunskapskrav. Kommunen beslutar om vem som får gå i anpassad gymnasieskola. I Tomelilla kommun görs det av centrala barn- och elevhälsan.

Mottagande i anpassad gymnasieskola

Frågan om en elev tillhör målgruppen för anpassad gymnasieskolas kan ställas av vårdnadshavare och/eller personal i skolan. Centrala barn- och elevhälsan utreder då om eleven har rätt att bli mottagen i anpassad gymnasieskola. Vårdnadshavaren måste ge sitt medgivande till utredningen. Kommunen fattar beslut om elevens behov genom att göra en psykologisk, pedagogisk, social och medicinsk bedömning.

Program

Alla program är fyraåriga och det finns både nationella program och individuella program. Anpassad gymnasieskola finns inte i Tomelilla. Du som är boende i Tomelilla kommun kan exempelvis välja anpassad gymnasieskola i Ystad eller Simrishamn. De nationella programmen har en yrkesinriktning och på individuella program anpassas innehållet efter dina förutsättningar, behov och intressen.