Skapa en ny e-tjänst

Genom att använda en gemensam process med tydliga roller och obligatoriska moment gör vi arbetet så smidigt och effektivt som möjligt.

En gemensam processkarta som beskriver arbetsflödet för hur vi tillsammans skapar nya e-tjänster, har tagits fram genom projektet Digital kommunal service.

Styrgruppen har beslutat att all framtida utveckling av e-tjänster ska följa denna struktur.

Nedan följer en kort sammanfattning av processen:

  • Uppstartsmöte
  • Verksamheten tar fram underlag för e-tjänstens innehåll och olika steg, och e-tjänsten börjar byggas
  • E-tjänstens texter och funktioner kontrolleras och testas
  • E-tjänsten godkänns och lanseras.

Kontakt

Vi välkomnar alla nya idéer om nya e-tjänster och ser fram emot att höra dina tankar. Skicka in din beställning vi tjänsten "beställ ny e-tjänst". I den får du besvara ett antal frågor om din e-tjänst, bl.a. hur den ska utformas och hanteras.

Kontakta helpdesk@tomelilla.se om du har frågor.

Från idé till uppstartsmöte, sedan verksamhetsmöte samtidigt som förberedelser att bygga e-tjänsten börjar. Sedan börjar byggandet av e-tjänsten, därefter hålls möte med kommunikation för granskning av e-tjänsten samtidigt som den börjar testas. Dessa sista rundor kan gå flera varv tills e-tjänsten är fullständig och den lanseras.