Författningssamling

En författning är en bindade regel. I samlingen finns sådana som rör kommunens organisation men också direkt dig som invånare.

I författningssamlingen hittar du de regler som kommunen beslutat om. De kan rikta sig till kommunens politiker och tjänstepersoner, men också till invånare, besökare och företag.

De sistnämnda tar exempelvis upp hur fyrverkerier får användas på offentlig plats eller vilka skyldigheter en fastighetsägare har för skötsel av trottoar och häckplanteringar.

Lokala bestämmelser

Offentlig plats och kommunala lokaler

  Miljö och hälsa

   VA

    Taxor och avgifter

    Omsorg och utbildning

     Offentlig plats och samhällsbyggnad

      Kultur och fritid

       Kopiering och porto

        Arbetsordningar, reglementen och samarbetsavtal

        Nämnder och styrelser

         Bolag och förbund

          Delegeringsregler

          Ekonomiska föreskrifter

          Ekonomi och finans

           Bidrag och sponsring

            Inköp, upphandling och privata utförare

             Förtroendevalda och politiska partier

              Dokumenthanteringsplaner

               Övriga föreskrifter kommunen som organisation

               Administrativt arbete

                Hållbarhet och samhällsbyggande

                 Kommunen som arbetsgivare

                  Medborgare och kommunikation

                   Kommunens fordon och fastigheter

                    Omsorg och utbildning

                     Säkerhet