Övriga styrdokument

Här hittar du dokument som är målstyrande.

Dokumenten här, riktar sig i stort till oss som finns i kommunens förvaltningsorganisation. De anger hur vi ska arbeta, men är inte regler.

Vi kallar dessa dokument för målstyrande.

Hållbarhet och samhällsbyggande

  Kommunen som arbetsgivare

   Kultur och fritid

    Medborgare och kommunikation

     Omsorg och utbildning