Tomelillapodden säsong 1

Säsong 1 spelades in under 2018 och 2019.

Tomelillapodden #1–9

Tomelillapodden #10 – Britt-Marie, kommundirektör

Britt-Marie menar att ofta när man i Offentligsverige pratar om hur man håller på och digitaliserar, så är det datoriserar man i själva verket gör.

Vad är då digitalisering på riktigt?

- Digitalisering är ju att ersätta saker vi gjort analogt och göra nya saker med digitala funktioner, ai, robotprocesser och liknande, så vi får tid över till andra värdeskapande arbetsuppgifter gärna mellanmänskliga, menar Britt-Marie Börjesson.

Tomelillapodden #11 – Ida Abrahamsson, hållbarhetsstrateg

I detta avsnitt berättar hållbarhetsstrateg Ida Abrahamsson om hur kommunen arbetar för bättre miljö i både stor och liten skala.

Ida Abrahamsson vill att det ska bli en självklar del av vardagen att göra hållbara val samtidigt som man inte kan gå runt och ha miljöångest när exempelvis bilkörning är ett måste. I hållbarbetsarbetet kan kommunen gå före.

- Det är viktigt att kommunen föregår med gott exempel - dels för företag, dels för medborgaren - och visar att det faktiskt går att göra någonting, säger Ida Abrahamsson.

Tomelillapodden #12 – Paula Olsson, stödassistent

Paula Olsson jobbar som stödassistent på ett gruppboende, studerar till stödpedagog samtidigt som hon sprider kunskap om vårdyrkena i rollen som vård- och omsorgsambassadör.

- Vi slår hål på alla myter som finns och alla förutfattade meningar som finns om yrket. Det är inget genomfartsarbete, utan det är ett arbete där man stannar, trivs och kan göra karriär.
Hon förklarar att möjligheterna är många om man vill sätta spets på sin kompetens: akutsjukvård, äldreomsorg, demens, LSS, psykiatri etc.