Tomelillapodden säsong 3

Säsong 3 spelades in under 2020.

Tomelillapodden #19 – Monika Jingmond, projektledare

I detta avsnittet av Tomelillapodden berättar Monika Jingmond, projektledare, om jobbet med fibernätsutbyggnad och projektet Digital kommunal service, digitala nav och kommunens nya chatrobot - Kim.

– Det är unikt i Sverige att vi som kommun själva bygger fibernät i egen kommunal regi. När vi bygger ut den digitala infrastrukturen så kommer digitalisering också efter hand. Vi är inne i en stark utvecklingsfas vad gäller digitalisering, det handlar framförallt om att skapa en ännu bättre service till invånare och företag genom att erbjuda digitala tjänster, säger Monika.

Avsnitt #19 i text hittar du här

Tomelillapodden #20 – Martin Wassenius, kommunvägledare

Tomelilla kommuns digitala satsningar förbättrar kontakten mellan kommun och invånare, oavsett om man väljer den digitala eller den analoga vägen in. Martin Wassenius, kommunvägledare, berättar om jobbet i Tomelilla direkt, kommunens kontaktcenter.

– Tomelilla direkt ska vara den primära vägen in i kommunen på olika sätt och inte minst en viktig kugge i vår digitaliseringsutveckling. Telefonin och receptionen kommer att finnas kvar precis som tidigare, säger Martin.

Avsnitt #20 i text hittar du här

Tomelillapodden #21 – avsnitt 1 corona-special

Leif Sandberg, kommunalråd, Sara Anheden, oppositionsråd och Britt-Marie Börjesson, kommundirektör möts i ett poddsamtal om corona-pandemin.

Det finns två inspelade specialavsnitt om corona. I detta första avsnittet samtalar de tre kring hur kommunen bedriver krisledning parallellt med det vanliga arbetet, under pandemin.

Sammanfattning i text av avsnitt #21 hittar du här

Tomelillapodden #22 – avsnitt 2 corona-special

Detta är avsnitt två av våra inspelade specialavsnitt om corona. Leif Sandberg, kommunalråd, Sara Anheden, oppositionsråd och Britt-Marie Börjesson, kommundirektör möts i ett poddsamtal om pandemin.

Samtalet i avsnitt två kretsar kring vad som händer när pandemin är över och hur den kan ha förändrat såväl arbetssätt, tjänster och samhälle.

Sammanfattning i text av avsnitt #22 hittar du här

Tomelillapodden #23 – Maria Jansson, anhörigsamordnare

Maria Jansson jobbar som anhörigsamordnare och är också ordförande i fackförbundet vision. I det här avsnittet av Tomelillapodden berättar hon om stödet kommunen kan bidra med för anhöriga som vårdar en närstående.

– Vi tittar på varje enskild person och försöker stötta och hjälpa dem i den situationen de är i. Vi har också ett helhetsperspektiv, på hela familjen, så att alla får stöd och hjälp. Man kan inte förändra situationen utan man måste göra det bästa av situationen, säger Maria.

Avsnitt #23 i text hittar du här

Tomelillapodden #24 – Johan Holmqvist, skolchef

Johan Holmqvist berättar om sitt uppdrag som skolchef, vikten av att ha en positiv inställning till elevernas prestationsförmåga och vad det betyder att Barnkonventionen numera är svensk lag.

– Effekten av skolan är kvar hela livet och jag tror det är viktigt att få eleverna, och oss som jobbar med skola, att jobba för att vi hela tiden kan bli bättre, säger Johan.

Avsnitt #24 i text hittar du här

Tomelillapodden #25 – Elise Tufvesson, biblioteksassistent

Elise Tufvesson, biblioteksassistent på Tomelilla biblioteks barn- och ungdomsavdelning, berättar om bibliotekets roll som offentligt vardagsrum samt ger tips om hur man kan inspirera sina barn att läsa.

– Vi får ett rikare ordförråd genom läsning. Men läsning handlar också om att ta till sig en berättelse, att förstå ett sammanhang. Den som läser och har hört många berättelser tidigare i sitt liv kommer att lättare förstå sammanhang. Det handlar om ord, det handlar om att förstå sammanhang, men det handlar också om empati, säger Elise.

Avsnitt #25 i text hittar du här