Artikeln publicerades 26 april 2024

Anslag: Familjenämndens myndighetsutskott 2024-04-22

Organ:

Familjenämndens myndighetsutskott

Sammanträdesdatum:

2024-04-22

Paragrafer:

§§ 42-55

Datum då anslaget sätts upp:

2024-04-26

Datum då anslaget tas ned:

2024-05-22

Förvaringsplats för protokollet:

Kommunkansliet, Gustafs torg 16, Tomelilla

Anslagits av:

Therese Stendahl