Kommunens organisation

Här hittar du de olika politiska organen och beskrivning av förvaltningen. Protokoll, kallelser och revisonsrapporter finns också här.

 • Kommunfullmäktige

  Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ.

 • Kommunstyrelsen

  Kommunstyrelsen leder och samordnar planering och uppföljning av kommunens ekonomi och verksamheter.

 • Nämnder

  I Tomelilla finns det tio nämnder utöver kommunstyrelsen. Två av dem är gemensamma med andra kommuner.

 • Kommunrevisionen

  Kommunrevisionen fungerar som en oberoende granskare av kommunens verksamhet.

 • Förvaltningen

  Tomelilla kommun har en gemensam förvaltning som leds av kommundirektör Britt-Marie McQueen.

 • Kommunala bolag och förbund

  En del av kommunens ansvarsområden är organiserad i bolag eller förbund.

 • Vad betyder orden?

  Vid kommunfullmäktiges sammanträde, andra möten, i protokoll, i handlingar och i andra sammanhang i kommunen används en del ord som kan vara svåra att förstå.