Påverka och få insyn

Det finns många sätt att vara med och utveckla kommunen på som invånare eller företagare.

Det är inte enbart vid de allmäna valen var fjärde år som du som medborgare i Tomelilla kan vara med och påverka. Löpande finns möjlighet att göra sin röst hörd och bidra till utveckling, till exempel genom medborgardialoger eller medborgarinitiativ. Vi samlar alla vägar för dig som invånare att påverka på under begreppet Tomelillapanelen.

Vill du följa med i de politiska besluten och få insyn på det sättet? Sammanfattningar, kallelser och protokoll till politiska sammanträden finns under respektive politisk organ under webbsidan "Kommunens organisation". Här når du också webbsändningar av kommunfullmäktiges möten.

Länk till webbsida "Kommunens organisation"

 • Medborgardialog

  Då och då bjuder vi in till medborgardialog där vi vill höra vad du som invånare anser.

 • Medborgarinitiativ

  Medborgarinitiativet kan jämföras med politikernas motioner och är din möjlighet att delta i den lokala demokratin.

 • Företagarinitiativ

  Ett företagarinitiativ är en möjlighet för dig som företagare i kommunen att komma med förslag om saker kommunen ansvarar för.

 • Rådgivande organ

  Det viktigt att olika intressegrupper får sina röster hörda. Det hjälper också kommunen att utveckla tjänster och service.

 • Synpunkter och klagomål

  Vi ser idéer, synpunkter och klagomål som en möjlighet att förbättra och utveckla vår verksamhet.

 • Krångelportalen

  Tycker du att det är onödigt krångligt att ha kontakt med Tomelilla kommun? Berätta för oss i Krångelportalen.

 • Öppet intranät

  Tomelilla kommuns intranät är öppet för alla.

 • Överklaga beslut

  Om du tycker att ett beslut som kommunen har fattat är fel, finns två olika sätt att överklaga beslutet.

 • Visselblåsarfunktion

  Visselblåsarsystemet är till för rapportering av allvarliga missförhållanden inom kommunen.

 • EU-valet 2024

  I EU-valet röstar svenska medborgare fram Sveriges representanter till Europarlamentet för de kommande fem åren.

 • Beslutsguiden

  Hur fattas beslut i kommunen? Här finns svaret.

 • Diarieföring

  Kommunen är liksom andra myndigheter skyldig att föra register över de allmänna handlingar som finns förvarade hos kommunen.