Kvalitet och resultat

Arbetet med kvaliteten i de kommunala tjänsterna, pågår löpande.

Det handlar såväl om den service du som invånare, företagare eller besökare erbjuds, som intern effektvitet i arbetssätten.

Olika brukarundersökningar syftar till att vi ska kunna få ett kvitto på det vi som kommun gör bra, men också en kunskap om våra kvalitetsbrister och utvecklingsområden. Jämförelser med andra är ett viktigt inslag.

Här finner du en del av våra resultat, men också hur vi arbetar med innovation.

Kommunens löpande uppföljningar av ekonomi och verksamhet, finns här:

Delårsrapporter och årsredovisningar

 • Externa undersökningar

  Olika undersökningar genomförs löpande av andra aktörer än kommunen själv.

 • Projekt

  I Tomelilla kommun arbetar vi löpande med att utveckla arbetssätt och organisation – allt med syftet att ständigt förbättra servicen till invånare, näringsliv och besökare.

 • Innovationsportföljen

  Innovationsportföljen ger en överblick över pågående projekt och ett stöd för att se var det finns behov av nya initiativ.

 • Jämför

  Kolada är en tjänst och databas som samlar nyckeltal från Sveriges kommuner.

 • EU-projekt

  Vårt medlemsskap i EU påverkar de flesta verksamhetsområden i en kommun.

 • Nätverk och initiativ

  Kommunen bedriver utvecklingsarbete genom olika samarbeten.