Styrdokument

De politiskt beslutade styrdokumenten för Tomelilla kommun, hittar du här.

Kommunallagen styr övergripande hur en kommun ska fungera. Varje kommun har i sin tur en rad styrande dokument som reglerar den egna verksamheten, men också sådant som rör dig som lever och verkar här.

I författningssamlingen samlas de reglementen som är bindande. De övriga dokumenten är visar en riktning mot mål.

I reglementet med lokala ordningsföreskrifter, hittar du till exempel vad som gäller för fyrverkerier eller störande ljud. De finns i författningssamlingen.