Kommunens budget och redovisning

Genom budget och uppföljningar, kan du följa hur kommunens verksamhet planeras och utvecklas.

 • Budget

  I budgeten fördelas årligen de medel kommunen får in genom kommunalskatt, statsbidrag och det kommunala utjämningssystemet.

 • Redovisningar

  Kommunen följer upp verksamhet och ekonomi flera gånger under året.

 • Kommunalskatten

  Kommunens skattesats är 20,61 kr.

 • Taxor och avgifter 2024

  På denna sida hittar du gällande taxor och avgifter som Tomelilla kommun tar ut för service, tjänster, tillstånd och tillsyn.