Säkerhet och krisberedskap

Här finns information om kommunens beredskap för samhällsstörningar, men också hur du själv kan förbereda dig och agera under en kris.

  • Brottsförebyggande arbete

    Vi jobbar för att alla ska känna sig trygga i Tomelilla. Kommunen har en tät samverkan med polismyndigheten och andra aktörer för att kunna arbeta brottsförebyggande.

  • Din krisberedskap

    Om det blir ett långvarigt strömavbrott eller någon annan allvarlig störning i samhället måste du själv ha en hemberedskap.

  • Kommunens krisorganisation

    Kommunens krisledningsnämnd aktiveras vid extraordinära händelser vars konsekvenser är omfattande.