Artikeln publicerades 3 maj 2024

Anslag: Österlen VA 2024-05-02, årsstämma

Organ:

Österlen VA AB

Sammanträdesdatum:

2024-05-02

Paragrafer:

§ 1 - § 10

Datum då anslaget sätts upp:

2024-05-03

Datum då anslaget tas ned:

2024-05-29

Förvaringsplats för protokollet:

Kommunkansliet, Gustafs torg 16, Tomelilla

Länk till protokollet:

Protokollet finns ej tillgänligt via länk

Anslagits av:

Aleksandra Borg