Artikeln publicerades 11 april 2024

Anslag: Samhällsbyggnadsnämndnen 2024-04-05

Organ:

Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesdatum:

2024-04-05

Paragrafer:

§§ 28-42

Datum då anslaget sätts upp:

2024-04-11

Datum då anslaget tas ned:

2024-05-07

Förvaringsplats för protokollet:

Kommunkansliet, Gustafs torg 16, Tomelilla

Anslagits av:

Sara Ek Svensson