Artikeln publicerades 19 april 2024

Kungörelse: Kommunfullmäktige 2024-04-29

Organ:

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum:

2024-04-29

Datum då anslaget sätts upp:

2024-04-19

Plats och tid för sammanträdet:

Kommunfullmäktige i Tomelilla kommun sammanträder den 29 april 2024, kl. 19.00 i Intim, Folkets Park i Tomelilla. Allmänhet och press är välkomna.

Kallelse och handlingar finns att tillgå på kommunens hemsida.

Sammanträdet kan följas via kommunens hemsida.

Anslagits av:

Thomas Lindberg