Artikeln publicerades 7 juni 2024

Kungörelse: Kommunfullmäktige 2024-06-17

Organ:

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum:

2024-06-17

Datum då anslaget sätts upp:

2024-06-07

Plats och tid för sammanträdet:

Kommunfullmäktige i Tomelilla kommun sammanträder den 17 juni 2024, kl. 16.00 i intim, Folkets Park i Tomelilla. Allmänhet och press är välkomna.

Kallelse och handlingar finns att tillgå på kommunens hemsida.

Sammanträdet kan följas på kommunens hemsida.

Anslagits av:

Thomas Lindberg