Kvarteret Trollsländan m.fl.

Ett spjutspetsprojekt som kan sätta en global standard - kvarteret Trollsländan m. fl. behovsinventeras med hållbarhet som utgångspunkt.

Efter en teknisk undersökning, visade sig Lindesborgsskolan i centrala Tomelilla vara i stort behov av renovering. Utöver det, behövs mer plats för fler elever. Därför planeras en ny skola på en ny plats.

Det utvalda området för byggnationen, söder och väster om högstadiet Kastanjeskolan, består av kvarteret Trollsländan med flera.

Det kommer genomföras en grundlig översyn över hela området. En behovsinventering ska visa om kommunen exempelvis är i behov av fler servicefunktioner eller bostäder.

Behovsinventeringen genomförs av arkitekt- och designbyråerna Wingårdhs och When!When! och kommer bland annat omfatta dialoger med berörda parter, också elever. Arbetet leds av arkitekten och strategiska designern Jenny Grettve som vunnit Sveriges största designpris för systemomställning.

Området utarbetas efter Munkmodellen

Projektet med nya skolområdet i Tomelilla arbetar efter den så kallade Munkmodellen. Doughnut Economics, som det engelska begreppet lyder, har ett helhetsperspektiv med cirkulärt tänkande som ska vara hållbart ur alla aspekter.

Projektet kommer betraktas utifrån social och ekologisk hållbarhet. Wingårdhs och When!When! inventering ska resultera i en en övergripande kalkyl och konkreta förslag. Därefter är nästa fas budgetprocessen.

Behovsinventeringen för det nya skolområdet börjar omgående och kommer bland annat att omfatta dialoger med berörda parter, inklusive elever.

Läs mer om Tomelilla kommuns arbete med Munkmodellen

Streckat område på bilden nedan, visar den plats som behovsinventeras.

Vy över kvarteret Trollsländan.