SFI - svenska för invandrare

Att som nyanländ lära sig svenska, är viktigt för att kunna ta del av samhället.

På utbildningen i svenska för invandrare (SFI) får du grundläggande kunskaper i svenska språket. Du lär dig tala, läsa och skriva på svenska och får träna på att använda språket i vardags- och arbetslivet. Efter avslutad kurs får du betyg. SFI-undervisningen i Tomelilla kommun bedrivs genom Österlens folkhögskola och Vuxenutbildningen Ystad. All undervisning är gratis.

Utbildningen i SFI består av tre olika studievägar. Studievägarna riktar sig till studerande med olika förutsättningar, utbildningsbakgrund och studiemål.

I SFI-kursen ingår förutom svenska även datorkunskap. Betyg ges efter avslutad kurs och betygsgraden är godkänt eller icke godkänt. Studierna kan kombineras med kurser på grundläggande och gymnasial nivå.

Vem får studera SFI?

Man har rätt att studera i SFI när man:

  • är vuxen (från och med 1 juli det år man fyller 16)
  • inte har grundkunskaper i svenska
  • är folkbokförd i en kommun

Vem ansvarar för SFI?

Varje kommun har ansvar för att de individer som har rätt till SFI och bor i kommunen erbjuds utbildning. Undervisning ska finnas att tillgå för individen så snart som möjligt efter att rätten till SFI har inträtt. Om det inte finns särskilda skäl, ska undervisningen ha påbörjats inom tre månader. Det är kommunen som ansvarar för utbildningens kvalitet.

Tomelilla kommun har samarbetsavtal med Ystads kommun gällande grundläggande vuxenutbildning, gymnasiala kurser, komvux som anpassad utbildning samt studie- och yrkesvägledning.

Telefontid:

måndag, torsdag och fredag

08.30–10.00

onsdag

14.00–15.30

Länk till SFI på Österlens folkhögskola Länk till annan webbplats.

Länk till SFI på vuxenutbildningen i Ystad Länk till annan webbplats.