Artemis och Carl Milles

Hantverks- och industriutställningar var vanliga i Sverige från senare delen av 1800-talet till mitten av 1900-talet. På Tomelillautställningen 14–24 juli 1927 var en särskild Millesutställning ett inslag. Samma år hade Carl Milles en separatutställning på Tate Gallery som första utländska konstnär.

I Tomelilla var konstintresset redan vid den här tiden gott. Några år tidigare hade grunden lagts för Tomelilla konstsamling som i sin tur är grunden för Tomelilla konsthall, en av Sveriges första konsthallar på landsbygden när den byggdes 1965.

Efter utställningen 1927 beslutade kommunalnämnden att låta uppkalla en gata i samhället efter Carl Milles. När Milles fick höra om dessa planer under ett besök 1950 blev han så glad och rörd att han ville ge en skulptur till köpingen. Det var dock långt senare som Carl Milles verkligen skänkte skulpturen Artemis till Tomelilla. Bronsstatyn göts i Köpenhamn 1953 och anlände till Tomelilla i oktober samma år.

Fullmäktige hade något dessförinnan tagit beslut om att statyn skulle sättas upp på torget men det var inte förrän den 4 oktober 1956 som Artemis slutligen placerades på sin pelare. Köpingen hade uttryckt förhoppningen att Milles själv skulle ha närvarat vid invigningen men han fick dessvärre fick aldrig se verket på plats. Carl Milles gick ur tiden 1955.

Den planerade Millesgatan blev inte heller verklighet under Milles livstid och ströks helt vid en detaljplaneändring 1981. Några år senare anlades dock en annan väg som fick namnet Carl Millesgatan och den heter så än i dag.