Elda, grilla och eldningsförbud

Bål till Valborg eller elda trädgårdsrester från vårstädningen? Du får elda och grilla, men inte var, hur eller när som helst.

Aktuell status: tillåtet eller eldningsförbud?

På denna sida ser du om det är tillåtet eller förbjudet att elda och grilla i Tomelilla kommun. Tänk på att vidta försiktighet även när är tillåtet att elda och grilla!

Mer information om eldning:

MSB: säkerhet vid eldning i skog och mark Länk till annan webbplats.
Krisinformation.se: eldningsförbud Länk till annan webbplats.
Naturvårdsverket: elda i naturen Länk till annan webbplats.

Grilla eller göra upp eld på utflykten

Det är tillåtet att göra upp en lägereld för att grilla eller krydda ditt friluftsliv, men allemansrätten ger dig ingen självklar rätt att tända en eld. När du eldar är det din skyldighet att se till att elden inte sprider sig eller skadar mark, djur och växter.

Elda trädgårdsavfall

Från 1 januari 2024 finns ett lagkrav på att bioavfall från hushåll och verksamheter ska sorteras ut och samlas in. Det råder dock stor otydlighet i de nya bestämmelserna och därför hänvisar Ystad-Österlenregionens miljöförbund, där Tomelilla kommun ingår, till det tidigare regelverket. Det är således de tidigare reglerna som åter gäller och därmed krävs för närvarande inte dispens för att elda bål på Valborg eller Kristi himmelsfärd.

Senaste om eldning på Ystad-Österlenregionens webbplats. Länk till annan webbplats.

Lokala föreskrifter för Tomelilla kommun under sommarhalvåret

Det är förbjudet att elda trädgårdsavfall inom detaljplanerat område i Tomelilla kommun från 1 maj till 30 september. Det kan även krävas tillstånd av polismyndigheten.

Att tänka på när du ska elda

Det finns flera saker att tänka på för att eldningen ska bli så riskfri som möjligt. Tänk på att det du tänder ska du också släcka. Ansvaret är ditt.

Elda trädgårdsavfall

Du får inte elda ris och trädgårdsavfall när det råder eldningsförbud.

Vid all eldning ska god förbränning uppnås, och dessutom måste du välja tidpunkt och plats så att det inte stör grannar och andra runtomkring. Läs säkerhetsföreskrifterna från Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund, SÖRF.

SÖRF:s säkerhetsföreskrifter för att elda utomhus. Länk till annan webbplats.

Hänsyn till djurlivet

När en brasa tänds riskerar den bli en dödsfälla. Högar med ris, kvistar, löv och annat utgör perfekta boplatser för exempelvis igelkottar, kaniner och småfåglar. Försäkra dig om att inga djur bosatt sig i högen. Även om riset samlats ihop nyligen bör högen kontrolleras. Flytta högen en bit bort och sök igenom innan den tänds på. Häv upp brasan med en lång planka om rishögen är stor.

Brasor och bål vid Valborg och Kristi himmelsfärd

Du bör kontakta polisen eftersom det kan krävas tillstånd, särskilt om det gäller offentliga platser som ligger inom detaljplanelagt område. Polisen kan i tillståndet komma med kompletterande villkor utöver de säkerhetsåtgärder som räddningstjänsten anser skäliga.

I bål får det inte förekomma sopor, målat eller impregnerat trä. Frågor om vad som kan eldas besvaras av Ystad-Österlenregionens miljöförbund. Kraftig rökutveckling kan vara en avsevärd miljöolägenhet, och om det uppstår kan en miljöinspektör förbjuda eldningen.