Anpassad grundskola

I Tomelilla kommun finns anpassad grundskola på Byavångsskolan årskurs 1–6 och Kastanjeskolan årskurs 7–9. Här är utbildningen och undervisningen anpassad till ditt barns behov och förutsättningar.

Vad är anpassad grundskola?

Anpassad grundskola är till för elever som inte bedöms kunna nå grundskolans kunskapsmål på grund av en intellektuell funktionsnedsättning eller förvärvad hjärnskada. I den anpassade grundskolan får eleverna en undervisning som är anpassad efter deras behov och förutsättningar. Utbildningen ska ge en god grund för att aktivt kunna delta i samhället och för att kunna fortsätta att utbilda sig.

I anpassade grundskolan läser eleverna ämnen och ämnesområden. Om en elev inte kan tillgodogöra sig hela eller delar av utbildningen i anpassade grundskolans ämnen, kan eleven i stället läsa ämnesområden. Det är också möjligt att läsa en kombination av ämnen och ämnesområden.

Anpassad grundskola i Tomelilla kommun

I Tomelilla ges elever i anpassad grundskola med inriktning ämnen på:

  • Byavångsskolan, årskurs 1–6
  • Kastanjeskolan, årskurs 7–9

Elever i Tomelilla kommun som tillhör anpassad grundskola inriktning ämnesområden, får sin skolgång i anpassad grundskola i Simrishamn.

Utredning och beslut

Initiativet till att göra en utredning kan komma från dig som vårdnadshavare eller personalen i förskoleklassen eller grundskolan. Det är sedan kommunen som utreder om en elev har målgruppstillhörighet eller ej. I Tomelilla kommun är det Centrala barn- och elevhälsan som hanterar målgruppsutredningen och ansvarar för beslutet. Eleven kan endast byta skolform till anpassad grundskola om vårdnadshavare ger sitt medgivande till detta.

Om du har frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta Fredrik Chalfork, specialpedagog inom Centrala barn- och elevhälsan.