Tåg och busskort

Du som ska studera eller redan studerar på gymnasiet har möjlighet att få resebidrag för att kunna ta dig dagligen till och från skolan.

För gymnasieelever i Tomelilla kommun

Gymnasieelever i Tomelilla kommun får resebidrag i form av tåg- och busskort för resor med Skånetrafiken.

För att få ett tåg- och busskort ska du:

  • gå på gymnasieskola
  • ha minst 6 km färdväg till skolan i enkel riktning
  • inte samtidigt få inackorderingsbidrag
  • vara folkbokförd i Tomelilla kommun.

Du kan ha rätt till tåg- och busskort från Tomelilla kommun till och med vårterminen det år du fyller 20 år. Du som är över 20 år ansöker via CSN.

Tänk på att busskorten inte gäller lördagar och söndagar.

Så får du ditt tåg- och busskort

Vi kommer inför gymnasiestart att skicka ut resekort till samtliga elever som slutar nian. För de elever som redan går i gymnasiet och har resekort kommer vi att aktivera ny biljett på de kort som de redan har vid varje nytt läsår.

Kortet behåller du under hela skoltiden

Ditt tåg- och busskort används under hela skoltiden. Inför varje läsår aktiveras en ny digital biljett. Detta gäller även elever i årskurs 1 som byter inriktning.

Om du tappar bort ditt tåg- och busskort

Kortet är personligt och får ej överlåtas.

  • Om du tappar bort ditt tåg- och busskort anmäler du det till Tomelilla direkt som utfärdar ett nytt kort mot en avgift på 100 kronor. Avgiften kan betalas med swish eller kontant i receptionen på kommunhuset.
  • Elever som avbrutit sina studier under året och därför fått sitt kort spärrat behöver kontakta Tomelilla direkt för att få ett nytt kort om de ska påbörja gymnasiestudier på nytt.

Kontant tilläggsbidrag

Om du har 6–10 kilometer från bostaden till närmsta hållplats kan du ansöka om ett kontant tilläggsbidrag på 100 kronor per månad. Om du bor mer än 10 kilometer från närmsta hållplats kan du ansöka om ett tilläggsbidrag på 200 kronor per månad.

Ersättningen betalas ut för 4 månader på höstterminen och 5 månader på vårterminen. Bidraget betalas ut en gång per termin

Ändrade förhållanden

Om du på grund av ändrade förhållanden inte längre är berättigad till resebidrag ska du lämna tillbaka ditt tåg- och busskort. Kortet avaktiveras i samband med att du avregistreras från skolan.

Vid terminsstart

Skånetrafiken meddelar att elever som har rätt till tåg- och busskort får resa till och från skolan under terminens första skoldagar utan kort. Hur många dagar det är som gäller informeras du om vid terminsstart.