Kommunens aktivitetsansvar (KAA) för unga vuxna

Kommunen har ett aktivitetsansvar för dig som är 16–19 år och står utan en gymnasieexamen. Vi stöttar dig i att hitta meningsfulla aktiviteter som tar dig närmre dina yrkesdrömmar.

Om du är 16–19 år och inte har påbörjat eller hoppat av gymnasiet, har kommunen ansvar för att hålla kontakt med dig och erbjuda dig insatser. Det kallas KAA – kommunalt aktivitetsansvar.

Det gäller dig som:

  • har fullgjort din skolplikt (eller har blivit folkbokförd i Sverige vid en tidpunkt då du inte haft skolplikt)
  • inte genomfört någon utbildning i gymnasieskola eller gymnasiesärskola eller motsvarande utbildning
  • inte har en gymnasieexamen eller ett gymnasiesärskolebevis
  • inte har fullföljt utbildning som motsvarar gymnasieskolan eller gymnasiesärskolan med godkänt resultat.

Ett första steg kan vara att träffa en studie- och yrkesvägledare där ni tillsammans diskuterar vad som kan vara lämpliga aktiviteter för att du ska kunna komma vidare med dina funderingar och drömmar om framtida yrkesliv. Aktiviteter därefter kan till exempel vara:

  • Bara prata.
  • Sätta mål och hitta motivation.
  • Studie- och yrkesvägledning sett till behov och studieform.
  • Hjälp med att söka praktik och jobb.
  • Rekryteringsprocesser och intervjuförberedelser.
  • Komma igång med träning eller andra fritidsaktiviteter.

Stämmer något av detta in på dig? Eller är du vårdnadshavare och har frågor och funderingar? Kontakta oss!