Mina sidor

På mina sidor hanterar du dina ärenden digitalt.

E-legitimation

Vi använder BankID, Freja eID+ och Foreign eID i de flesta av våra e-tjänster på mina sidor. Detta gör vi för att kunna hålla en hög kvalité och säkerhet hela vägen samt att du skall kunna följa alla dina ärenden som du har med oss på ett och samma konto.

Så här skaffar du e-legitimation Länk till annan webbplats.

Personuppgifter

När du är i kontakt med Tomelilla kommun behöver vi ibland behandla dina personuppgifter. Vi följer alltid gällande lagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är uppfyllande av rättslig förpliktelse, men även myndighetsutövning och utförande av uppgift av allmänt intresse eller fullföljande av avtal kan vara aktuellt beroende på vad ditt ärende handlar om. Dina uppgifter kan komma att sparas för all framtid. Klicka på länken nedan för att läsa mer.

Hantering av personuppgifter