Psykisk funktionsnedsättning

Om du på grund av psykisk funktionsnedsättning behöver särskild hjälp, finns vi till stöd inom socialpsykiatrin.

Med psykisk funktionsnedsättning menas allvarliga och långvariga psykiska besvär som medför funktionshinder. Det kan påverka boende, arbete, sysselsättning och sociala relationer.

Kommunen har ansvar för boende, stöd och sysselsättning, samt viss hälso- och sjukvård för personer med psykisk funktionsnedsättning. Genom vår socialpsykiatri, har du möjlighet att ansöka om insatser som boendestöd, öppen verksamhet med mera.

Boendestöd

Boendestödet går ut på att stötta dig i din vardagsmiljö och att stärka din förmåga att leva ett självständigt liv. En av boendestödspersonalens viktigaste uppgifter är att skapa en god relation med dig.

Om du beviljas boendestöd, gör du tillsammans med din boendestödjare en plan för hur ditt stöd ska se ut. Planen utgår från dina behov och önskningar.

Boendestöd sker både i och utanför det egna hemmet. Boendestödet är kostnadsfritt.

Du ansöker om boendestöd enligt Socialtjänstlagen och kontakt med biståndshandläggare.

Söka via telefon

Våra biståndshandläggare har telefontid vardagar klockan 08.30–10.00. Se kontaktuppgifter längst ner på denna sida.

Söka per post

Vill du hellre skicka in en ansökan per post, finns en blankett.

Blankett för ansökan om bistånd enligt Socialtjänstlagen Pdf, 121 kB.

Personligt ombud

I Tomelilla kommun finns två personliga ombud (PO) som arbetar fristående och oberoende från myndigheter.

De personliga ombuden arbetar för att personer med psykisk funktionsnedsättning får den hjälp som hen har rätt till. Det kan till exempel handla om att ge stöd i kontakterna med sjukvård, kommun och försäkringskassa.

Ombuden ska också arbeta för att myndigheter tar sitt samordningsansvar samt påtala och belysa eventuella brister i samhället som berör personer med psykisk funktionsvariation.

Stödet ska hjälpa den enskilde att återfå kontrollen och makten över sitt eget liv. Genom det kan delaktigheten och inflytandet över insatserna öka. Detta stöd är kostnadsfritt.

Arbetet sker alltid tillsammans med den som stöds och på dennes uppdrag. De personliga ombuden har tystnadsplikt och är varsamma med förtroendet som ges.

Personer som är aktiva i missbruk eller kriminalitet eller är asylsökande, ges inte personligt ombud.

Se kontaktuppgifter till personliga ombud längst ner på denna sida.

Öppen verksamhet

Information om olika öppna aktiviteter för dig med psykisk ohälsa, finns här.