Orolig för dig själv eller annan

Behöver du hjälp eller är du orolig för att någon far illa?

Kontakta gärna socialtjänsten för rådgivning eller anmälan. Vi arbetar alltid under sekretess och lämnar aldrig ut några uppgifter till obehöriga. Kommunens socialkontor har finns för kontakt måndag-torsdag 08.00-16.30 samt fredag 08.00-15.00.

Utanför dessa tider finns en social jour i beredskap som du når via 112.

Sociala jouren prioriterar akuta barn- och ungdomsärenden, akuta missbruksärende och ärenden som rör våld i nära relationer.

Den sociala jouren är ett samarbete mellan Tomelilla, Sjöbo, Svedala, Trelleborg, Skurup, Simrishamn, Ystads och Vellinge kommuner.

Om det är en akut situation - ring alltid 112.

Barn och unga 0-20 år som befaras fara illa

Om du oroar dig för att ett barn far illa kan du ta kontakt med oss och berätta vad som oroar dig.

Läs mer om orosanmälan barn och unga

Vuxna som far illa av missbruk och äldre i behov av hjälp

Om du är orolig för att någon i din närhet har missbruksproblem, kan du kontakta socialtjänstens vuxenenhet.

Känner du oro för någon som skulle vara i behov av äldreomsorg? Kontakta biståndshandläggare.

Vuxenenheten och biståndshandläggare nås genom kontaktcenter Tomelilla direkt, 0417-180 00 eller kommun@tomelilla.se.

Psykiska problem

Vuxenpsykiatrimottagningen i Simrishamn

En psykiatrisk mottagning för vuxna som i huvudsak tar emot tidsbeställda besök. Du kan ringa dem direkt när du har psykiska besvär, någon remiss krävs inte.
Telefon, dygnet runt: 0414-39 76 50

PIVA, Kristianstad

Psykiatrisk akutmottagning och intagningsvårdavdelning.

Telefon: 044 - 309 21 38
Öppet dygnet runt

J A Hedlundsväg 9
Gula byggnaden
Kristianstad

Förebyggande av självmord

Om någon akut hotar att ta sitt liv, ring 112! SOS-operatören ser till att hjälp kommer till platsen.

Om du har tankar på att ta ditt liv

Håll det inte för dig själv - det finns alltid hjälp att få. Prata med någon du har förtroende för. Du kan också ringa en stödlinje eller söka vård.

Självmordstankar är vanligt och ingenting att skämmas över. Du är inte ensam.

Under länkarna nedan hittar du exempel på vart du eller någon du berättat för, kan vända er vidare.

Om någon du känner har självmordstankar

Har någon du känner tankar om att ta sitt liv? Våga fråga och ge dig tid att lyssna.

Det är inte farligt att prata om självmord och det ökar inte risken för att personen ska ta sitt liv. Tvärtom kan ett sådant samtal förebygga självmord.

1177 Region Skåne

Ring 1177 om du behöver råd eller hitta mer information på hemsidan.

Om självmordstankar på 1177.se Länk till annan webbplats.

MIND

Föreningen MIND erbjuder stöd på olika sätt, till exempel genom en telefonlinje eller chatt.

Kontaktuppgifter till MINDs telefonlinje och chatt Länk till annan webbplats.

Suicide Zero

Föreningen Sucide Zero jobbar för att minska självmord. På deras hemsida finns gott om råd och stöd både till dig som har självmordstankar och till dig som har någon i din närhet du är orolig för. Här finns också listat vanliga myter om självmord, eller suicid som det också kallas.

Fakta och råd på Suicide Zeros hemsida Länk till annan webbplats.