Orosanmälan barn och unga

Om du oroar dig för att ett barn eller ungdom upp till 20 år far illa kan du ta kontakt med oss och berätta vad som oroar dig.

Barn far illa när de utsätts för till exempel psykisk eller fysisk misshandel, sexuella övergrepp, försummelse i föräldraskap, missbruk, självskadebeteende eller upplever våld i hemmet.

I de fall vi anser att det finns anledning att undersöka saken vidare påbörjar vi en utredning. Vi pratar då med barnets föräldrar, barnet och personer som har information som kan vara av värde för utredningen.

Det är mycket sällan som en anmälan leder till ett omhändertagande av barnet. Vi försöker istället hjälpa och stötta föräldrarna och stärka det som redan fungera bra i familjen.

Du kan göra anmälan anonymt, men oftast är det bäst om du som anmälare kan stå för dina uppgifter. Om du vill vara anonym ska du inte uppge ditt namn.

Personal som arbetar med barn till exempel inom förskolan, skolan och sjukvården har anmälningsskyldighet och kan därför inte vara anonyma.

Om du vill göra en anmälan, ring till Tomelilla direkt, 0417-180 00 och fråga efter mottaget på barn och familj. Du kan också använda blanketten nedan.

Skicka till: "Socialtjänsten, Tomelilla kommun, Gustafs torg 16, 273 80"

Vad är LVU?

LVU är en förkortning på en svensk lag som heter lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (1990:52). Lagen ger det svenska samhället genom socialtjänsten möjlighet att skydda barn och unga som är under 21 år.

Men den mesta hjälpen som socialtjänsten erbjuder barn och föräldrar är frivillig och då behöver socialtjänsten inte använda sig av beslut enligt LVU.

Frågor och svar om LVU samt information på flera språk, länk till Socialstyrelsens webbplats Länk till annan webbplats.