Våld i nära relationer

Våld kan förekomma i alla typer av relationer.

Våld är en handling riktad mot en annan person som skadar, smärtar, skrämmer, kränker, får personen att göra något mot sin vilja eller att avstå från att göra något den vill.

Hit kan du vända dig om du är utsatt för våld i en relation eller om du utsätter någon för våld:

Social jour

Kontakta den sociala jouren: 112

Det finns social beredskapsjour i Tomelilla kommun som är tillgänglig på telefon utanför våra ordinarie öppettider. Du når den sociala beredskapsjouren genom att ringa 112. Den sociala jouren är ett samarbete mellan Tomelilla, Sjöbo, Svedala, Trelleborg, Skurup, Simrishamn, Ystad och Vellinge kommun.

Socialtjänsten i Tomelilla

Kontakta socialtjänsten i Tomelilla: Tomelilla direkt 0417-180 00 (be att få prata med socialtjänsten) eller kommun@tomelilla.se.

Telefontider är måndag–torsdag 8.00–16.00 och fredag 8.00–15.00.

Kvinnofridslinjen

Kontakta Kvinnofridslinjen: 020-50 50 50

Kvinnofridslinjen är en stödtelefon för dig som upplever eller upplevt hot, våld eller sexuella övergrepp. Kvinnofridslinjen kan nås dygnet runt, året runt. Det är gratis att ringa till kvinnofridslinjen.

Läs mer om Kvinnofridslinjen genom länken nedan:

Kvinnofridslinjens webbplats Länk till annan webbplats.

Telefonlinjen Välj att sluta

Kontakta Välj att sluta: 020-555 666

Välj att sluta är en telefonlinje för dig som utövar våld mot din partner och som vill få hjälp att förändra ett kontrollerande eller våldsamt beteende. Det är gratis att ringa till telefonlinjen.

Läs mer om Välj att sluta genom länken nedan:

Välj att sluta, webbplats Länk till annan webbplats.

Freezonen

Kontakta Freezonen: 073-330 30 28

Freezonen är en kombinerad brottsofferjour, kvinnojour och tjejjour. Behöver du hjälp? Freezonens nationella stödtelefon 0733-30 30 28 är öppen måndag till fredag 9.00- 16.00. Hit kan du vända dig anonymt för att få stöd och råd.

Läs mer om Freezonen genom länken nedan:

Freezonens webbplats Länk till annan webbplats.