Ung och gjort något brottsligt?

Det kan vara svårt att veta vad som är ett brott och inte.

Att köpa en mobiltelefon som du vet att någon annan har snott eller hota en kompis på nätet är exempel på brott. Andra brott kan vara rån, våldtäkt, inbrott, misshandel och skadegörelse.

Det är först när du fyllt 15 år som du kan dömas till straff för ett brott. Då tycker samhället att du är mogen att ta ansvar för vad du har gjort.

Du som är under 15 kan ändå tvingas att följa med polisen om du misstänks för ett brott, eller om de hittar dig på en plats som är inte är bra för dig.

Socialtjänsten och polisen samarbetar

Polisen utreder brottet. Kommunens socialtjänst utreder om du behöver stöd och skydd och hur stödet i så fall ska se ut. Även om polisen kommer fram till att du är oskyldig till brottet kan socialtjänsten vilja att du får stöd eller hjälp.

Polisen kan kontakta dina föräldrar och socialtjänsten

Om polisen misstänker att du har gjort något brottsligt kan det också vara ett tecken på att du behöver stöd och hjälp från socialtjänsten. Då kan de göra en orosanmälan.

Polisen ska också kontakta socialtjänsten om du är under 18 år och misstänks för ett brott som man kan få fängelse för. Men det måste finnas tydliga saker som gör att de misstänker dig. De ska kunna förklara varför de misstänker dig. Det kallas för att vara "skäligen misstänkt" för ett brott. Om du är under 18 år ska polisen även kontakta dina föräldrar eller vårdnadshavare.

Polisförhör - så funkar det

Om du kallas till ett polisförhör ska dina föräldrar (vårdnadshavare) också få möjlighet att följa med. Men, inte om det kan påverka utredningen negativt - till exempel om de också är misstänkta för samma brott.

Även om du själv inte vill att dina föräldrar ska få veta något om brottet du är misstänkt för, kan det vara bra att de får veta så att du får rätt stöd och hjälp.

Är du under 15 år så ska socialtjänsten vara med under polisförhöret. Om du är över 15 år ska socialtjänsten vara med om det går, men inte om det är dåligt för utredningen.

Socialtjänsten ska vara med som ett stöd för dig samtidigt som det är bra om de får veta så mycket som möjligt om det som hänt, för att kunna hjälpa dig på bästa sätt.

Att bli anhållen eller häktad

Du som är misstänkt för ett brott ska ses som oskyldig tills det verkligen är bevisat att du är skyldig. För att kunna häkta dig som är under 18 år krävs något som kallas för synnerliga skäl. Om en åklagare anhåller eller häktar dig är det för att det behövs för att brottet ska kunna utredas, och det finns risk för att du under tiden till exempel rymmer, förstör bevis eller fortsätter att göra brottsliga saker. Det är en sista utväg och ska alltid gälla så kort tid som möjligt.

När du är anhållen eller häktad har du rätt att få information om brottet som du är misstänkt för och få veta varför du är frihetsberövad. Du ska få informationen på ett sätt som du kan förstå. Du har också rätt att få hjälp av en jurist som kan förklara för dig - en offentlig försvarare.

Under tiden du är frihetsberövad ska du behandlas med respekt. Barn och unga ska inte vara på samma avdelning som vuxna, om det inte är det bästa för dig. Till exempel om det inte finns några andra ungdomar i häktet.

När får socialtjänsten berätta för polisen?

Alla som jobbar på socialtjänsten har sekretess. Men i vissa fall måste de berätta saker som handlar om dig för polisen. De kan alltså "bryta sekretessen" och berätta om:

  • Det finns risk för att du kommer att göra något olagligt och socialtjänsten kan hjälpa till att hindra det genom att berätta för polisen. De får inte berätta något för polisen om det kan vara dåligt för dig.
  • De hittar dig på en plats som inte är bra för dig och det finns en allvarlig risk för att du skadas av att vara där.
  • De hittar dig när du gör något brottsligt, alltså om du blir "tagen på bar gärning".
  • De misstänker att du blir utsatt för vissa brott, till exempel våldsbrott, sexuella övergrepp eller könsstympning.
  • De misstänker att någon ger eller säljer droger, alkohol eller dopingmedel till dig.

Har du gjort något olagligt kan det hända olika saker, både nu och i framtiden. Det kan leda till att du får svårare att få ett jobb, få visum till andra länder, ta lån eller körkort. Du som är över 15 år kan också få ett straff. Till exempel böter, ungdomstjänst, ungdomsvård eller sluten ungdomsvård.