Andra typer av föreningsstöd

Försköningsbidrag, föreningsbidrag inom familjenämndens område, räntefritt lån eller bidrag till föreningsinvesteringar.

Försköningsbidrag

Bidraget syftar till utsmyckning och försköning inom Tomelilla kommun. Ansökan kan göras av aktiva intresseföreningar, exempelvis byalag.

Försköningsbidrag beviljas på högst 10 000 kronor per förening och år, och kan användas till bland annat:

• Planteringar inklusive krukor och jord, med mera.
• Pyntning vid högtider eller lokala evenemang.

Ansökan görs med blanketten "ansökan om försköningsbidrag". Föreningen ska bifoga protokoll från senaste årsmötet samt kontouppgifter för utbetalning.

Ansökan ska vara kommunen tillhanda senast den 28 februari.

Skicka ansökan till:

Tomelilla kommun
Gustavs torg 16
27380 Tomelilla

Räntefritt lån eller bidrag till föreningsinvesteringar

Föreningar kan ansöka om räntefritt lån för investeringar. Vi kan även bevilja mindre bidrag med högst 25 000 kronor exklusive moms för ekonomiska och miljömässiga föreningsinvesteringar när det finns utrymme i budgeten.

Förutsättningar som gäller för att ansöka:

  • Lämnas endast till föreningsägda/drivna anläggningar där kontinuerlig verksamhet bedrivs.
  • Anläggningen ska ligga i Tomelilla kommun.
  • Bidragssökande förening är skyldig att även ansöka om bidrag genom statligt eller annan myndighet om möjlighet finns att erhålla sådant.
  • Bidrag alternativt lån beviljas endast förening, vilka bedrivet verksamhet i minst 12 månader.

Vad lånet eller bidraget får användas till:

  • Energibesparande åtgärder och liknande.
  • Om- och tillbyggnader av fastigheter.
  • Investeringar i inventarier med stor anskaffningskostnad och lång användningstid.
  • Övrigt som kan främja barn- och ungdomsverksamheten i föreningen.

Vill du veta mer och ansöka?

Hör av dig till fritid@tomelilla.se

Underlaget till ansökan ska innehålla allt enligt grundbestämmelser i regeldokumentet för stöd till ideella föreningar. Regeldokumentet finns här på sidan under "Information om stöd till föreningar för nedladdning och utskrift".

Föreningsbidrag inom familjenämndens område

Här hittar du information om föreningsbidrag inom familjenämndens område.

Kontakt: Camilla Andersson
Telefon: 0417-180 00