Anläggnings- och lokalstöd för föreningar

Stödet är avsett att hjälpa till att klara föreningarnas behov av anläggningar eller lokaler för verksamheter som bedrivs inom Tomelilla kommun.

Stöd i kommunägda eller -hyrda anläggningar och lokaler

För att underlätta föreningarnas ordinarie verksamhet så får samtliga stödberättigade föreningar i kommunen en subventionerad kostnad för upplåtelse av kommunägda eller -hyrda anläggningar eller lokaler.

Sista ansökningsdag: löpande under året

Stöd i föreningsägda anläggningar eller lokaler

För att underlätta för ordinarie verksamhet i föreningsägda anläggningar och lokaler så kan stöd ges för detta till stödberättigade föreningar.

Sista ansökningsdag: 31 mars

Hyresstöd

För att underlätta för ordinarie föreningsverksamhet i föreningshyrda anläggningar och lokaler så ges stöd för detta till stödberättigade föreningar.

Sista ansökningsdag: 31 mars