Så här söker du om föreningsstöd

De flesta föreningstöden ansöker du om via vårt stödsystem. Här hittar du instruktioner och tips.

Ansökan sker digitalt.

För att kunna ansöka om föreningsstöd krävs det att:

  • föreningen årligen, efter genomfört årsmöte, administrerar och godkänner sina föreningsuppgifter. Detta görs digitalt i föreningsregistret.
  • föreningen årligen laddar upp obligatoriska och av årsmötet godkända handlingar, t ex verksamhetsberättelse och balans/resultatrapport. Detta görs senast 2 månader efter föreningens årsmöte, antingen på ansökningssidan eller i föreningsregistret.

Ansökan om Lokalt aktivitetsstöd via IdrottOnline

Ansök via IdrottOnline

Om er förening använder IdrottOnline skapar ni en kommunfil som sen kommunen hämtar. Denna kommunfil är er ansökan. Här är en guide hur er förening skapar en kommunfil i IdrottOnlineLänk till annan webbplats. Länk till annan webbplats.. Glöm inte godkänna att kommunen får hämta filen från IdrottOnline.

Ansökan ska vara Tomelilla kommun tillhanda senast 25 februari respektive 25 augusti vilket innebär att kommunfilen måste vara skapad senast 24 timmar före sista ansökningsdag. Tänk också på att ni måste skapa er kommunfil före ni skickar in den statliga LOK-stödsansökan eftersom aktiviteterna då "låses" i IdrottOnline.

Er förening får en bekräftelse via mail från Kultur och fritid när er ansökan är hämtad och mottagen. Observera att även vid detta ansökningsförfarande måste föreningen ladda upp de obligatoriska handlingarna antingen på vår ansökningssida eller i föreningsregistret.

Obligatoriska handlingar som krävs för ansökan

  • Verksamhetsberättelse
  • Årsmötesprotokoll - signerat
  • Balansrapport
  • Resultatrapport
  • Revisionsberättelse - signerad
  • Budget (kommande år)
  • Verksamhetsplan (kommande år)
  • Socialt bokslut

Dessa ska laddas upp senast 2 månader efter föreningens årsmöte.

Observera att vissa stöd kräver ytterligare handlingar. Se vilka handlingar som krävs för respektive stöd på ansökningssidan i stödsystemet.

Information och guider om stödsystemet