Verksamhetsstöd för föreningar

Verksamhetsstöd är det samlade begreppet för olika stödformer som är avsedda att stimulera och möjliggöra olika föreningsverksamheter.

Samtliga stöd söker du via vårt stödsystem. Lokalt aktivitetsstöd kan du också söka via IdrottOnline. Läs mer om det nedan.

Lokalt aktivitetsstöd

Stödet avser främja föreningarnas ledarledda gruppverksamheter. Sista ansökningsdag: 25 februari respektive 25 augusti.

Läs mer och ansök via vårt stödsystem, länken hittar du här ovan. Använder er förening IdrottOnline följer du istället instruktionerna nedan.

Ansök via IdrottOnline

Om er förening använder IdrottOnline skapar ni en kommunfil som sen kommunen hämtar. Denna kommunfil är er ansökan. Här är en guide hur er förening skapar en kommunfil i IdrottOnline Länk till annan webbplats.. Glöm inte godkänna att kommunen får hämta filen från IdrottOnline.

Ansökan ska vara Tomelilla kommun tillhanda senast 25 februari respektive 25 augusti vilket innebär att kommunfilen måste vara skapad senast 24 timmar före sista ansökningsdag. Tänk också på att ni måste skapa er kommunfil före ni skickar in den statliga LOK-stödsansökan eftersom aktiviteterna då "låses" i IdrottOnline.

Er förening får en bekräftelse via mail från Kultur och fritid när er ansökan är hämtad och mottagen. Observera att även vid detta ansökningsförfarande måste föreningen ladda upp de obligatoriska handlingarna antingen på vår ansökningssida eller i föreningsregistret.

Stöd till studieförbund

Ändamålet är att skapa möjligheter för studieförbunden att i demokratiska former skapa, genomföra och främja folkbildning och kulturverksamhet av god kvalitet inom kommunen.

Läs mer och ansök via vårt stödsystem.

Sista ansökningsdag: 31 mars

Arrangemangs- och evenemangsstöd

Stödet avser stimulera till anordnandet och genomförandet av olika slags offentliga publika arrangemang/evenemang.

Läs mer och ansök via vårt stödsystem.

Sista ansökningsdag: löpande under året, senast 3 månader före arrangemangets/evenemangets start.

Utvecklingsstöd

Stödet avser att våga utmana, pröva och utveckla nya verksamhetstankar och idéer i syfte att kunna finnas med i ett framtida verksamhetsutbud.

Stödet är även avsett att stimulera till en ökad jämställdhet, mångfald och tillgänglighet inom föreningsverksamheterna i kommunen.

Läs mer och ansök via vårt stödsystem.

Sista ansökningsdag: löpande under året, senast 3 månader före uppstart.

Stöd till kulturellt värdefulla byggnader

Ett viktigt inslag i kommunen är våra olika kulturellt värdefulla byggnader och därför finns ett särskilt kommunalt stöd för bevarandet av dessa.

Läs mer och ansök via vårt stödsystem.

Sista ansökningsdag: 31 mars