Skadad fiberledning

Så här går du till väga om din fiberkabel tagit skada och du är uppkopplad till kommunens fibernät.

Om en fiberledning/fiberkabel blivit skadad eller kapad under grävarbete ska du anmäla det till kommunen. Detta gäller endast fibernät som ägs av Tomelilla kommun: områden markerade i grönt på kartan. Skadad fiberledning inom annat delområde anmäls direkt till respektive aktör.

Karta över fibernätets delområden (klicka på områdena för mer information) Länk till annan webbplats.

Denna felanmälan gäller endast avgrävd fiberledning, det vill säga fiberkabel med synlig skada, inte anslutningsproblem. Har du problem med din fiberanslutning ska du istället kontakta din tjänsteleverantör. Tjänsteleverantören är den du köper internet- eller TV-tjänsten av.

Skicka in anmälan

Du skickar in din anmälan via e-post:

kommun@tomelilla.se

Skriv ”skadad fiberledning” i ämnesraden, så kan ärendet hanteras smidigare.

Detta ska du ange i mejlet:

  • Ange närmsta adress till skadans position.
  • Ärendenumret du har lagt in i Ledningskollen (https://www.ledningskollen.se/ Länk till annan webbplats.), en gratis tjänst som informerar om var ledningarna ligger där du planerar att gräva.
  • Kontaktuppgifter till dig eller företaget som har orsakat skadan. Ange e-postadress, namn och telefonnummer.

Efter att du har skickat mejlet tar Tomelilla direkt emot ditt ärende och hanterar det. Du kommer att få ett bekräftelsemejl när ditt ärende tagits emot.