Utbud av bredbandstjänster

Tomelilla kommun erbjuder bredband via fiber både i tätorterna och på landsbygden, samt gratis wifi på utvalda platser.

Vilket utbud av tjänster du har tillgång till beror på vilken leverantör du är ansluten till. Via länkarna nedan hittar du aktuellt utbud för de fyra leverantörer som är aktiva inom kommunen.

Länkar till olika bredbandsleverantörer